Primærhelse

Én dør inn

Glade barn

Er hjelpen bare «én telefon unna», og det er «én dør inn» til et teambasert hjelpeapparat, får ikke psykiske helseproblemer tid til å utvikle seg til noe alvorligere og bidrar ikke til køer i spesialisthelsetjenesten.

Teambaserte lavterskeltjenester gir mulighet for å gi folk rask hjelp der de bor, før de blir så dårlige at de kvalifiserer for en diagnose. Alle som sliter psykisk, er ikke så syke at de trenger hjelp på sykehus. Men mange kan bli det hvis de må vente for lenge på hjelp. Om hjelpen bare er «én telefon unna», og det er «én dør inn» til et teambasert hjelpeapparat, får ikke problemene tid til å utvikle seg til noe alvorligere og bidrar ikke til køer i spesialisthelsetjenesten.

Det bør ikke være slik at du er nødt til å ha en diagnose for å få hjelp

Tidlig innsats nytter, og ofte skal det ikke mange timer til. I kommuner der kommunepsykolog, helsesøster, barnevern, PP-tjenesten og andre faggrupper spiller på lag, får unge et tilbud som forebygger en uheldig problemutvikling. Barn som ellers ville ha risikert å trenge behandling i Psykisk helsevern for barn og unge (BUP), får i stedet et tilbud der de bor. Nærheten til hjemmemiljøet gjør at ressursene enklere kan settes inn der de får størst effekt. Kanskje er det først og fremst skolen som trenger hjelp til å få orden på et mobbeskapende klassemiljø?

«Du har kommet rett nå»

Teambaserte lavterskeltjenester forutsetter at kommuner og spesialisthelsetjeneste organiseres slik at det blir befolkningens helsetjenester. Det kan skje i form av tverrfaglige primærhelseteam, Familiens hus, helsehus eller tilsvarende.  «Du har kommet rett nå», skal være svaret du får når du tar kontakt for å få psykisk helsehjelp.

Les kronikkene:

Lars får ikke sove

Hvis Lars på sju får søvnproblemer, kan det ha flere årsaker. Hver for seg tilbyr de ulike tjenestene begrenset hjelp. PP-tjenesten kan sette inn tiltak for lærevansker, Barnevernet for en vanskelig omsorgssituasjon, fastlegen for sykdom, helsestasjonen kan gi søvnhygieneråd. Først når fagfolkene legger sine ressurser sammen og danner et stillas rundt familien, får Lars helhetlig hjelp. Kommunepsykolog vil kunne ha en nøkkelrolle i arbeidet med å planlegge og koordinere tjenestetilbudet og med å styrke andre faggruppers kompetanse.

Psykologforeningen anbefaler teambaserte lavterskeltjenester

  • Tjenester som garanterer rask hjelp der folk bor før de blir så dårlige at de må ha mer omfattende bistand, og der man ikke trenger en diagnose for å få hjelp
  • Tjenester der kommunepsykolog, helsesøster, barnevernansatte, PPT og andre faggrupper spiller på lag, og som også kan avdekke når det er noe i omgivelsene som skaper problemer.

Vi vil ha et tilbud med én dør inn der folk kan få hjelp før de blir så syke at de får behov for mer omfattende hjelp.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.