Psykolog i Oslo kommune

Psykologer som jobber for Oslo kommune, har et annet lønnssystem enn psykologer som arbeider i andre kommuner eller i helseforetak.

Psykologforeningen har ca. 80 medlemmer er ansatt i Oslo kommune. De fleste av disse arbeider i bydelene, PP-tjenesten eller Barne- og familieetaten. Oslo kommune er medlem av KS, men er et eget tariffområde.

Viktig å vite om ansettelse i Oslo kommune

Det er fire aktuelle psykologstillingskoder som kan benyttes ved ansettelse av psykologer i Oslo kommune. Det er viktig at rett stillingskode blir brukt, vi har derfor utviklet denne oversikten for deg som skal jobbe som psykolog i bydel eller etat. 

  • Nyutdannet psykolog

Nyutdannet psykolog bør plasseres i stillingskode 96 - Psykolog II. Til denne stillingskoden står det blant annet i særbestemmelsene med Norsk psykologforening i Dokument 25:
«Psykolog II-stilling kan besettes av nyuteksaminert kandidat. Psykologen utfører vanlig psykologisk arbeid under faglig veiledning/støtte fra overordnet psykolog.»

  • Godt kvalifisert og erfaren psykolog

En mer erfaren psykolog, men som ikke er spesialist, bør plasseres i stillingskode 97 - Psykolog I. Til denne står det:

«Psykolog I forutsettes å ha kvalifikasjoner svarende til spesialistkompetanse eller å ha annen særlig kompetanse for de arbeidsoppgaver den enkelte institusjon legger vekt på å få dekket. Psykologen skal selvstendig forestå den diagnostiske, behandlingsmessige og konsultative virksomhet. Videreutdanning/faglig veiledning av yngre kolleger inngår i psykologens ansvarsområde, likeså undervisning overfor andre personalgrupper. Med godkjent spesialitet overføres til stk. 335.»

  • Psykologspesialist 

Psykologspesialister bør ansettes i stillingskode 335 – Spesialpsykolog.

  • Psykolog med faglig og administrativt ansvar

Psykologer som har faglig og administrativt ansvar for andre psykologer / den psykologiske virksomheten kan ansettes i stillingskode 153 – Sjefspsykolog.

Merk at psykologer som er ansatt i stillingskode 96 eller 97 og senere oppnår spesialitet skal overføres til stk 335. Dette gjøres i forhandlinger med Psykologforeningen etter dokument 25, § 16.2 eller § 16.4.»

Vi anbefaler at du skriver dette til den som ansetter deg: Jeg ønsker å ansettes i et lønnsrammealternativ som fastsetter lønnen min etter ansiennitet. Jeg ønsker ikke å direkteplasseres på et lønnstrinn uten muligheter for lønnsutvikling.

Lønnsforhandlinger

Vi anbefaler alle medlemmer som har fått tilbud om jobb om å forhandle om lønn. Det er lurt å kontakte tillitsvalgt lokalt når du har fått et tilbud.  Her finner du oversikt over og kontaktinformasjon til tillitsvalgte i Oslo kommune.

Får du ikke tak i lokal tillitsvalgt, så kan du kontakte Forhandlingsavdelingen på forhandlingsavdelingen@psykologforeningen.no .

Se også artikkelen "Ny jobb, ny lønn" for flere tips.

Veiledning

I de fleste kommunene er det en sentral særavtale om at psykologer skal få veiledning dekket av arbeidsgiver. I Oslo kommune er det derimot ikke sentralt avtalt at alle psykologstillinger skal få veiledning. Erfaring med ansettelser i Oslo kommune, viser at de fleste psykologene likevel får dette innvilget når de krever det, selv om det ikke lå i grunntilbudet. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.