Psykolog i kommunen

I landsmøteperioden 2010-2013 var Psykologforeningens hovedsatsingsområde  Psykologisk lavterskeltilbud til befolkningen i et livsløpsperspektiv .

Vi trenger psykologer i psykiske helsetjenester i kommunen fordi:

  • Tidlig hjelp kan forebygge at psykiske utfordringer utvikler seg til noe alvorligere med store kostnader for den enkelte, familien og samfunnet.
  • Det blir mindre press på spesialisthelsetjenesten som dermed får bedre tid til dem som trenger det mest.
  • Psykologens plassering i lokalmiljøet gjør det enklere å avdekke problemskapende faktorer i omgivelsene og spille på lag med lokale ressurser og systemer.
  • Folk ønsker samtaleterapi, ikke piller, når de sliter psykisk. Samtaleterapi er en del av psykologers kjernekompetanse.
  • Psykologer har kompetanse til å utrede og diagnostisere, en forutsetning for å vurdere når pasienten skal henvises til spesialisthelsetjenesten for mer omfattende hjelp.
  • Psykologer vet hva som skal til for å fremme god psykisk helse og kan delta i planlegging og folkehelsearbeid.
Ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim

Ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim

Ingen trenger fortelle ordføreren i Lørenskog at det lønner seg med psykolog i kommunen. Hun har erfart det i eget lokalsamfunn. − Folkehelsearbeid er en suksessfaktor, mener hun.

Knut Schøning, hovedpraksisstudent i Lyngen

Se! En hovedpraksisstudent i en liten kommune i nord! Og han har ikke angret et sekund!

Anne-Kristin Imenes overleverer ad hoc-utvalgets rapport til Tor Levin Hofgaard, Psykologforeningens president.

Anne-Kristin Imenes overleverer ad hoc-utvalgets rapport til Tor Levin Hofgaard, Psykologforeningens president.

De fleste psykologer opplever å ha tilstrekkelig kompetanse i møte med den kliniske hverdagen i kommunen, men det er fortsatt en del å gå på.

Dan Johnsen, ordfører Lyngen kommune

Lyngen kommune har gode svar på helsemyndighetenes forventninger om at psykologer engasjerer seg i lokalt folkehelsearbeid.

Natt til 9. juni 2017 vedtok Stortinget at kommunene fra 2020 har plikt til å tilby psykologkompetanse.

Bent Høie, Aurora, Kristian og Tor Levin Hofgaard.

Bent Høie, Aurora, Kristian og Tor Levin Hofgaard.

Psykologhjelp skal stå på tilbudslista til samtlige kommuner fra 2020. Bent Høie dro til Oppegård for å markere loven som skal sikre at kompetansen kommer på plass.

Camilla Løvvik. Foto: Jan Kåre Wilhelmsen, UiB

Camilla Løvvik.Foto: Jan Kåre Wilhelmsen, UiB

Hvordan jobber egentlige kommunen for å forebygge mobbing? Hvordan kan psykisk helse integreres i introduksjonskurset for flyktninger?

Lene Sommerseth Hansen

Lene Sommerseth Hansen

Vågan kommune: – Det beste ved å være kommunepsykolog .....?  Å være  med på å påvirke.

Rune Flaaten Bjørk

Rune Flaaten Bjørk

Han har en meddelelsestrang han knapt klarer å stagge og liten sans for at representanter for profesjonen stikker hodene sammen i lukkede rom. 

Bernt Høie. Foto: Regjeringen.no

Bernt Høie. Foto: Regjeringen.no

Regjeringen vil lovfeste at psykologkompetanse skal finnes i alle norske kommuner. Det er klart etter at helseminister Bent Høie torsdag 7. mai presenterte Primærhelsemeldingen ”Nærhet og helhet” på den årlige Helsekonferansen i Oslo. 

Barn som løper

Hvordan kan psykologer bidra i lokalt folkehelsearbeid for å utvikle god psykisk helse i befolkningen?

Last ned rapporten som pdf-fil  eller skriv den ut direkte fra nettleseren (trykk på høyre musetast og velg print/skriv ut).

Forfatter: psykologspesialist Ingrid Sønstebø, første gang publisert: desember 2015.

For spørsmål og tips, kontakt  spesialrådgiver Anette Clausen.  

Her finner du historier fra kommuner som var tidlig ute med å satse på psykolog i helsetjenesten og praktiske eksempler på hvordan kommunespsykologer kan jobbe.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.