Arendalsuka 2019

Midler til psykolog i kommunen må øremerkes

Astrid Hoem og Heidi Tessand

Psykiske vansker er en av de største helseutfordringene blant barn og unge. Regjeringen har lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse fra 2020. Mange kommuner har ikke dette tilbudet på plass, og der det finnes vet ikke ungdommene om det. 

Hvordan kan psykologer i kommunen hjelpe barn og unge og hvordan kan kommunene bidra til forebygging av psykiske helsevansker? Dette spørsmålet var utgangspunktet for Psykologforeningens debatt under Arendalsuka.

Panelet besto av Astrid Hoem, nestleder i AUF, Martine Antonsen, landsleder i Mental Helse Ungdom, Elin Heitman, frivillighetskoordinator i ROS, Anne Kendel, psykolog i Arendal kommune og Simen Ekelund, psykolog i Skien kommune.

Psykologer i kommunene må bli mer synlige

Under debatten ble det klart at samarbeid med frivilligheten og samhandling mellom ulike tjenester i kommunen, er viktig for at psykologene kan hjelpe flere. Representantene fra frivilligheten var tydelige på at psykologene i større grad må jobbe for at deres kompetanse blir kjent i kommunen, og at terskelen for å snakke med en psykolog blir lavere.

Psykologene i panelet støttet innspillene fra frivilligheten. Anne Kendel understreket at det ikke bør være nødvendig med henvisning eller en diagnose for å få snakke med en psykolog i kommunen.

- Alle kan ta kontakt og det skal være lettvint og kjapt, ingen spørsmål er for store eller for små.

Hun poengterte også at i sine 10 år som psykolog i kommunen har hun aldri møtt en ungdom som bestiller time for å forebygge psykiske helseplager. Selv om det finnes lavterskeltilbud, er de lite kjent og utilgjengelige for de fleste.

Øremerking av midler

Den eneste politikeren i panelet, Astrid Hoem, understreket at psykisk helse er så viktig at kommunene må bruke penger på det. Når tilskuddet til tjenesten forsvinner neste år, må det øremerkes midler til å sikre at alle kommuner tilbyr psykologkompetanse.

Visepresident i Psykologforeningen Heidi Tessand ledet debatten. Her kan du se hennes oppsummering.

Se opptak av hele debatten her.

  • Psykologforeningen, i samarbeid med den norske alliansen for helsepsykologi i somatikken, arrangerte også en debatt under Arendalsuka med tema: Somatisk sykdom og psykisk helse: hvem kan støtte og hvordan?

Se opptak av debatten her.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.