Høringsuttalelser 2022

NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene , 21.12.2022

Kunnskapsbank Trygdemedisin , 4.12.2022

Innspill til koronautvalgets arbeid , 31.10.2022

Utredning av spesialistgodkjenning for sykepleiergrupper , 27.10.2022

Representantforslag om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori, 27.10.2022

Melding til Stortinget om helseberedskap, 24.10.2022

Nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi, 10.10.2022

Nasjonal helse- og samhandlingsplan, 3.10.2022

Nasjonal e-helsestrategi , 26.09.2022

Strategidokument for perioden 2023-2025 , 14.0.2022

Helhetlig pasientforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander, 9.9.2022

Innspill til forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet, 31.08.2022

NOU 2022: 5 Myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2 , 22.08.2022

Revisjon av aktivitetshåndboken, kapittel om demens, 11.08.2022

Forslag til forskrift om oppfølging av barn på institusjon , 07.07.2022

Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg , 28.06.2022

NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt, 24.06.2022

Finansiering av universiteter og høyskoler, 13.06.2022

Ny forskrift om barnsakkyndig kommisjon, 01.06.2022

Innspill til ny opptrappingsplan for psykisk helse 27.05.2022

Tryggere helseapper, 27.05.2022

Innspill til sykehusvalg, 30.04.2022

Videreutvikling av nasjonal styringsmodell, 11.04.2022

Innspill til ny Folkehelsemelding , 11.04.2022

Innspill til ny distriktsmelding , 24.03.2022

Generalistkommuneutvalget, 24.03.2022

Nasjonal strategi for helsesektorens arbeid med personer som utøver vold eller seksuelle overgrep , 14.03.2022

Innspill til Kvinnehelseutvalget, 01.03.2022

Representantforslag om helsehjelp til alle i Norge, 01.03.2022

Forslag til endringer i regelverket om arbeidsavklaringspenger, 28.02.2022

Personlige tilretteleggings- og oppfølgingsavtaler ved oppstart av arbeidsmarkedstiltak , 21.02.2022

Innspill til revidering av Helsedirektoratet- og Politidirektoratets ansvar for psykisk syke , 14.02.2022

Innspill til reviderte porteføljeplaner , 10.02.2022

Stortingsmelding 38 (2020–2021) Prioritering i helse- og omsorgstjenesten , 25.01.2022

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.