Vil løfte barns psykiske helse

Torgeir Micaelsen

Torgeir Micaelsen. Foto: Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet peker ut psykiske helseplager blant barn og unge som en av vår tids store helseutfordringer, og gir plass til et eget «barneløft» i sine ti prinsipper for framtidens helsepolitikk.

− Det neste store helseløftet i Norge bør være en ny tverrfaglig opptrappingsplan for forebygging og tidlig innsats for psykisk helse.

Det skriver Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann,Torgeir Micaelsen, i en e-post til psykologforeningen.no. 

Micaelsen leder partiets helsepolitiske utvalg som tirsdag presenterte forslag til partiets helsepolitiske program.

− Utvalget har hatt et gjennomgående fokus på det vi må satse på før folk blir syke; på forebygging og tidlig innsats, påpeker han.

Last ned forslaget til helsepolitisk program.

Lovfesting

Micaelsen framhever blant annet barnehager, svangerskapsomsorg, helsestasjoner, skolehelsetjenesten og et trygt arbeidsliv som viktige innsatsfaktorer for god psykisk helse. 

Et av forslagene innebærer å lovfeste lavterskeltilbud for barn og familier i alle kommuner.

− Vi vet at lav terskel og lett tilgjengelig hjelp og sammenhengende hjelpetjenester på tvers av faggrupper, sektorer og nivåer er avgjørende for tidlig innsats mot skjevutvikling hos barn, ungdom og voksne. 

Lovfesting ev psykologer, slik regjeringen Solberg har bebudet i stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten, er ikke en del av forslaget

Suksesshistorier

Utvalget har besøkt en rekke kommuner som har lykkes med å etablere helhetlige og koordinerte tjenester for barn og familier. Blant disse er Familiehjelpa i Stange , Familiesenteret i Øvre Eiker og i Bodø. Micaelsen mener at felles for de kommunene som lykkes, er at den som trenger hjelp, ikke blir sendt videre uten at vedkommende er rettledet og ivaretatt.

− Dette må være en gjennomgående holdning til organisering når vi nå foreslår å få til noe tilsvarende over hele landet. 

Hilser barneløft velkommen

President i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, sier han er spesielt fornøyd med oppmerksomheten Arbeiderpartiet nå vil rette mot barn og unges oppvekstvilkår. Han ønsker derfor partiets ”barneløft” velkommen.

− Vi er glade for alle som ser at investering i barn og unges oppvekstsvilkår er det viktigste vi kan gjøre for samfunnet. Gode forebyggende tiltak, både nasjonalt og lokalt, vil gi bedre livskvalitet for barna og foreldrene. I tillegg vil investeringene tjenes inn mange ganger om vi gjør dette riktig. Derfor er jeg glad for at Arbeiderpartiet også vektlegger at tiltak skal være kunnskapsbasert, og at de skal evalueres, sier Hofgaard.

Gå til Psykologforeningens hovedsatsingsområde Forebygging for barn og unge. 

− Det er på tide at barn og unges behov får sin rettmessige plass når vi rigger til fremtidens helsevesen. Det vil spare den enkelte og samfunnet for store kostnader, sier han

Forslaget til helsepolitisk program skal behandles på Aps landsmøte i april.  

Fakta

  • 260 000 barn har foresatte med så store problemer at det går utover omsorgen.
  • 70 000 barn og unge har psykiske lidelser som krever behandling.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.