Psykisk helse på læreplanen

Skolejente

Nasjonale mobbeprogrammer og psykisk helse inn i læreplanen. Slik lyder to av virkemidlene Psykologforeningen spilte inn på helse- og omsorgskomiteens høring om Folkehelsemeldingen.

Med sine signaler om å ville likestille psykisk og fysisk helse, innevarsler Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen − Mestring og muligheter  et veiskille i folkehelsepolitikken. Under stortingskomiteens høring benyttet Psykologforeningen anledningen til å sette barn og unges psykiske helse på dagsordenen.  

– Å legge til rette for en god barndom er et av de viktigste folkehelsegrepene vi kan ta, sa fagsjef Andreas Høstmælingen til stortingsrepresentantene.

Han presenterte to tiltak som han mener vil gjøre en forskjell for barns og unges psykiske helse:

Nasjonale, kunnskapsbaserte programmer for å forebygge mobbing og psykisk helse som tema i skolen.

Høstmælingen viste til at 40 000 norske skolebarn hver dag går hjemmefra med angst for å bli mobbet av medelever.  

– Forskning viser en sammenheng mellom mobbing og psykiske og fysiske helseplager. Kamp mot mobbing er derfor noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge psykiske lidelser blant barn og unge.  Først og fremst fordi det forhindrer lidelse, men også fordi vi har god dokumentasjon på at investering i forebyggende psykisk helsearbeid  er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Last ned Psykologforeningens innspill til Folkehelsemeldingen.

– Det bør være en nasjonal oppgave å sørge for at alle kommuner iverksetter slike antimobbeprogrammer, sa han.

Høstmælingen slo også et slag for å gjøre psykisk helse til tema i skolen. Han minnet om at norsk skole vært opptatt av å gi elevene grunnleggende kunnskap om hva som skal til for å ivareta egen og andres helse gjennom hele livsløpet. Det skjer blant annet ved å undervise i kroppsøving, skolekjøkken og seksualitet.

– I dag mangler vi et tilsvarende kunnskapstilfang om psykologiske forutsetninger for menneskelig fungering. Om hvilke faktorer som fremmer og hindrer god utvikling av tanker, følelser og atferd.

– Det er på tide at denne tematikken blir en integrert del av grunnskolens læreplan, sa Høstmælingen.

Gå til informasjon om Psykologforeningens hovedsatsingsområde  Forebygging for barn og unge

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.