Medlemskap

Hvorfor bør du melde deg inn i Norsk Nevropsykologisk Forening? 

Du kan bli med å påvirke utviklingen i norsk nevropsykologi

  • Foreningen er interesseforening innenfor Norsk Psykologforening. NNF er  høringsinstans i forhold til NPF og har talerett på NPF's årsmøte.
  • Foreningen engasjerer seg i viktige fagpolitiske spørsmål.
  • NNF har kontakt med nordiske og europeiske foreninger. 
  • Foreningen har utarbeidiet veileder for norsk nevropsykologi for å bidra til å sikre kvalitetsmessige standarder for klinisk nevropsykologisk yrkesutøvelse.

 Kollegial kontakt og faglig oppdatering

  • NNF gir deg den bredeste kontaktflaten til norsk klinisk nevropsykologi. Med over 400 registrerte medlemmer som omfatter majoriteten av norsk nevropsykologer fra det kliniske og forskningsgbaserte miljøet.
  • Som medlem får du gunstig pris på vårt årsmøtekurs.
  • NNF utgir medlemsbladet Nevropsykologi som kommer ut to ganger i året.
  • NNF driver eget nettsted.
  • Vi sender også annen informasjon om kurs, foredrag og andre aktiviteter på e-post til våre medlemmer

Hvem kan bli medlem?

I følge NNF's vedtekter kan alle som er medlem av Norsk Psykologforening og som har en interesse for nevropsykologi eller arbeider med nevropsykologi bli fullt medlem.

Det er også mulig å bli assosiert medlem. Assosiert medlemskap er åpent for andre profesjoner enn psykologer (f. eks. testteknikere og studenter og samarbeidende profesjoner). Assosierte medlemmer kan delta i foreningens aktiviteter og får tilsendt nyhetsbladet Nevropsykologi, men kan ikke stemme på årsmøtet eller inneha verv i foreningen. Studenter og testteknikere betaler noe lavere deltakeravgift på våre årsmøter.

Vi trenger medlemmer

Vi har behov for aktive medlemmer som har meninger om norsk nevropsykologi og som kan delta og gjerne ta i et tak! 

Hvordan melder jeg meg inn i foreningen?

Henvendelser vedrørende medlemsskap, kontingent og kurspåmelding gjøres til Norsk Psykologforening 

Telefon 23 10 31 30 
postboks 419 Sentrum, 0103 Oslo 
Epost:  medlemsservice@psykologforeningen.no  

Kontingenten er fra 2022 fastsatt av årsmøtet til kr 500,-. 

Vår bankkonto:  8101 37 54659

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.