Kjønnskvotering?

Damesko og herresko

«Kjønnskvotering» var tema for SPUs tredje bloggkonkurranse for sesongen 16/17. Vi gratulerer seierherre Halvor Stavland ved Universitetet i Bergen. Les intervju med ham og vinnerinnlegget

Med mål om å sette et lys på en aktuell debatt ble temaet for periodens siste bloggkonkurranse ´kjønnskvotering´. Det er tydelig at dette er en debatt som opptar studentene.

Halvor Stavland

Halvor Stavland

Vinneren ble Halvor Stavland fra Universitetet i Bergen og vi gratulerer så mye! Vi stilte han noen spørsmål i forbindelse med temaet.

 Hvordan er det å være en mannlig psykologstudent?

Å være mannlig psykologstudent er først og fremst et privilegium, men det er det jo uavhengig av kjønn. Som mann på profesjonsstudiet er man i mindretall. I mitt kull er det kun syv menn. og det gjør jo noe med klassedynamikken. Men man kan jo også gå på tvers av kull hvis det skulle bli for lite maskulinitet. Også får man jo veldig nære venninner.  

Hvorfor tenker du kjønnskvotering er et viktig tema på profesjonsstudiet i psykologi? 

Jeg tenker kjønnskvotering er et viktig tema å diskutere, først og fremst fordi det er viktig for psykologers brukere og pasienter å møte en heterogen psykologstand. mMn også fordi kjønnskvotering (eller kvotering i seg selv) utfordrer idéene vi har om likhet og rettferdighet. Det er et vanskelig tema å mene noe om, både fordi det er mange faktorer å ta hensyn til, men også fordi mange har sterke meninger om kvotering basert på kjønn. 

Kjønnskvotering? Hvorfor det?

Halvor Stavland

Det å skulle kvotere menn inn på profesjonsstudiet i psykologi, betyr at noen kvinner med ellers gode nok karakterer vil bli «snytt» for plassen sin. Noen av disse vil kanskje påberope seg å ha blitt urettferdig behandlet. Ville disse kvinnene hatt rett i det?

Jeg var nylig på en «lønnsworkshop» for psykologstudenter, der en representant for psykologforeningen snakket om psykologforeningens prinsipper. Han fortalte at psykologforeningen og akademikerne ikke er like opptatt av «rettferdighet» og «likhet for alle» som de andre fagforeningene. Et prinsipp om «rettferdighet» kan hemme lønnsvilkårene for psykologer som gruppe – vi trenger noen som får mer lønn enn de andre, som dermed kan sette nye standarder for andre å strekke seg etter i egne lønnsforhandlinger. På den måten går vi fremover som gruppe, selv om noen individer alltid vil tjene minst, og noen mest.

På samme måte som i lønnsspørsmålet, bør vi som psykologstudenter være mer opptatt av hvordan vi som en samlet gruppe kan tjene oss selv og samfunnet, fremfor likhet og rettferdighet mellom alle individene. Kjønnskvotering handler ikke likestilling og at det er «rettferdig» at også menn skal få lov til å bli psykolog til tross for dårligere karakterer. Vi som psykologer, og ikke minst samfunnet, er tjent med at psykologstanden er en mest mulig kjønnsheterogen gruppe.

 

"

..forskning tilsier at grupper med god kjønnsbalanse presterer bedre enn kjønnshomogene grupper

"

Hvorfor?

Det er i kvoteringsdebattene allerede kommet flere gode argumenter for å kvotere inn menn: Mye forskning tilsier at grupper med god kjønnsbalanse presterer bedre enn kjønnshomogene grupper. Pasienter bør få lov til å ha tilgang på en terapeut av samme kjønn. Menn og kvinner har forskjellige utviklingsbaner og dermed møter på ulike utfordringer i oppvekst, voksenlivet, og alderdommen. Karakterer fra VGS reflekterer ikke nødvendigvis en kandidats potensiale til å bli en god psykolog.

Et annet poeng er at «psykolog» som yrke er i ferd med å bli assosiert med noe feminint. Her ser jeg to problemer; for det første, kan det sannsynligvis ha en selvforsterkende effekt, ved at færre menn ønsker å søke seg til det psykolog-yrket fordi det anses som et kvinneyrke. For det andre, tror jeg det kan bidra til å opprettholde skammen mange menn føler over å ha psykiske vansker. Mange menn lærer gjennom oppveksten at man ikke skal gråte, og at gutter skal være sterke og tøffe hele tiden - «følelser er noe jenter har».

 

"

Det rapporteres om store mørketall for menn med spiseforstyrrelser 

"

Det rapporteres også om store mørketall for menn med spiseforstyrrelser og menn som er utsatt for seksuelle overgrep. Flere kampanjer retter seg mot å stanse vold mot kvinner, til tross for at vi vet at også mange menn blir utsatt for vold av sine partnere. I tillegg er menn mange ganger mer sannsynlig å bli utsatt for vold utenfor nære relasjoner. Er det noen som tror at over 80 % kvinnevekt på psykologstudiet bidrar til å gjøre det lettere for menn å søke hjelp?

Et menneske med psykiske utfordringer som blir så vanskelig at hen må oppsøke profesjonell hjelp, bør få lov til å ha valget mellom en mannlig eller kvinnelig psykolog – med dagens utvikling, vil dette valget bli vanskeligere å innfri i fremtiden. 

Kommentarer

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.