Underbetalt kompetanse

Psykologstudenter flest arbeider i psykisk helsevern. Daglig foretar de gode og faglig funderte observasjoner og kompetente interaksjoner med pasienter – uten å få betalt for det. 

En stor andel av Psykologforeningens studentmedlemmer arbeider som deltidsansatte og vikarer i avdelinger i psykisk helsevern og kommunale tjenester i studietiden. De fleste opplever arbeidet som et spennende supplement til utdanningen sin, og som svært relevant for sitt framtidige virke som psykologer.

Lønnes som ufaglærte

Flertallet arbeider som assistenter på avdelingene sine. De lønnes derfor som ufaglærte, på lik linje med medarbeidere som kun har fullført videregående skole. At psykologstudenter utfører arbeid som går utover stillingsbeskrivelse og lønnstrinn, er ikke vanskelig å se. At psykologstudenter ikke legger igjen kompetansen sin hjemme før de går på jobb, selv om de ikke får betalt for den, er nok riktig å si her.

Å belønne psykologstudenters kompetanse er viktig også for bevisstgjøringen av psykologstudenters identitet som kompetent helsepersonell og framtidige psykologer. Psykologstudenter sitter på kompetanse som gir viktige bidrag til behandlingssituasjonen på arbeidsplassen. De har bedre forutsetninger for å forstå brukere, behandling og ansvaret som stillingen medfører enn mange av sine medarbeidere – og de fleste andre assistenter.

Undergrave kvaliteten

Når psykologstudenter ikke lønnes etter kompetansen de faktisk besitter, er dette skadelig for studentenes profesjonelle utvikling. Studenten kan oppfatte seg som mindre kompetent enn hun faktisk er, og blir holdt tilbake når miljøterapeutene inviteres til å diskutere problemstillinger og utfordringer med resten av fagpersonalet.

Å unnlate å gi psykologstudenter miljøterapeutstillinger kan bidra til å undergrave kvaliteten på behandlingstilbudet.

Psykologstudentstillingene som ble utlyst ved Haukeland sykehus i juni, kan være begynnelsen på  økt anerkjennelse av psykologstudenters kompetanse som mer enn ufaglært arbeidskraft, og er forhåpentligvis noe som vil spre seg til flere helseforetak rundt om i landet. Det er bare lønna som mangler.

Kommentarer

Emneord: student

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.