Studentpolitisk utvalg i 2013

Semesterslutt er endelig her, og eksamensangsten har forhåpentligvis blitt glemt i førjulsstemningen. 2013 har vært et innholdsrikt år for Studentpolitisk utvalg (SPU), der arrangementer for oss studenter har stått sentralt. I denne posten har jeg lyst å kort oppsummere noen av de viktigste sakene i 2013 – hva vi har fått gjort, og hva som skal arbeides videre med.

Alle studiestedene har hatt arrangementer av større eller mindre størrelse, der flere ble arrangert sammen med DNB. Arrangementene har omhandlet temaer som psykologers rolle i samfunnet, mentalisering og angstbehandling, med fagpersoner som Finn Skårderud, Gerd Kvale, Bjarne Hansen, Pål Grøndahl og Willy-Tore Mørch.

Arrangementer og samlingsarenaer for betyr mye for studentene, og SPU skal derfor i 2014 utvide med et nytt fast arrangement. Jeg mener at betydningen av en sterk profesjonsidentitet og faglig tyngde er viktige faktorer for å føle sikkerhet og mestring i en faglig hverdag, og at de nye arrangementene også bør vektlegge et samfunnsrettet perspektiv.

Studentrettigheter

To viktige saker SPU har jobbet med er studenters stemmerett i lokalavdelingene, og innlemmelse av studentene i lokalavdelingenes ordning for kollegastøtte. På landsmøtet i november ble resultatet at reglene for lokalavdelingene ble endret i forhold til stemmerett, men at det enda gjenstår å endre foreningens lover. Det er altså ikke overenstemmelse mellom disse to, men signalene som kom fra lokalavdelingene i Hordaland og Oslo var veldig positive, der de gjerne ønsket at studentene også skal kunne påvirke ledelsen av sine lokalavdelinger. Oppsummert har vi altså stemmerett i praksis, men ikke helt formelt.

Kollegastøtte er en ordning som gir psykologer mulighet til rådgiving av en psykologkollega, som er betalt av foreningen. Dette gjelder i situasjoner hvor psykologen har problemer privat eller profesjonelt, på et nivå som gjør at det truer han eller hennes funksjon som fagperson. SPU mener at dette også burde gjelde studenter, særlig de som er i praksis. Som student kan en støte på situasjoner ved enten veileder eller pasient der ekstern rådgiving er nødvendig.

Kollegastøtte ble ikke tatt opp på landsmøtet, men skal på høring i lokalavdelingene. Begge disse sakene er noe SPU kommer til å arbeide videre med i 2014, der sakene er både formelle og praktiske rettigheter for å styrke studenters profesjonsidentitet og mulighet til å bidra i egen forening.

Psykologistudenter i Norge og utlandet

Norske psykologistudenter er gjennom NPF representert i NPP (Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanningen), EFPSA (European Federation of Psychology Students’ Associations), NPS (Nordic Psychology Students). Disse organisasjonene med lange navn utgjør møtepunkt mellom både studenter og utdannede fagfolk i både Norge og utlandet. Fremover kan dere forvente oppdateringer om EFPSA og NPS arrangementer, som ofte er åpne for alle psykologistudenter. I november holdt både NPS og EFPSA konferanser, hvor temaer som «Thinking through culture» og «Networking: from neuron to society» stod på dagsorden. Norske studenter er allerede med på slike konferanser, og jeg håper at vi i fremtiden kan øke vår tilstedeværelse ute i verden.

Fremover i 2014

Arbeidet for oss studenter vil utarbeides i februar, men fokus på studentrettigheter, og gå gi tilbake noe til studenter i form av arrangementer vil fortsette å være noen av SPUs viktigste saker. I tillegg blir 2014 et år med stort bytte av representanter, der det skal velges nye i både Oslo og Bergen, samt at fra Trondheim har allerede Erling Elias Ekelund blitt valgt inn. Jeg gleder meg til å få arbeide videre med både nye og kjente, og håper at 2014 kan bli enda et bra år for oss som studenter, og som framtidige psykologer!

Ha en fortsatt god jul og godt nyttår! Vi sees i de stille lesesaler, på stands, og på arrangementer også i 2014!

Kommentarer

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.