Jakten på lavterskeltilbud

La oss ønske praksis i samfunnspsykologi på profesjonsstudiet hjertelig velkommen! Men hva handler det om? Jo, det er et steg videre i jakten på lavterskeltilbud og bedre psykisk helse til folket.

Som student på første kull som får glede av Universitetet i Bergens nye studieplan, skal jeg til høsten ha praksis i faget PROPSY315 - samfunnspsykologi. Praksisplassene er beregnet på at studentene skal få erfaring utenfor spesialisthelsetjenesten, eksempelvis i kommunehelsetjenesten. Dette representerer et samfunnsperspektiv på psykologrollen og et fokus på lavterskeltilbud, som er av enorm viktighet.

Lavterskeltilbud

Siden 2008 har Psykologforeningen jobbet for å forankre begrepet «psykologisk lavterskeltilbud» i Helsedirektoratets arbeid rundt kommunalt psykisk helsearbeid. Samme år definerte Helsedirektoratet lavterskeltilbud som følger i rapporten  Psykologer i kommunene – barrierer og tiltak for økt rekruttering :

«At man skal kunne henvende seg direkte, uten henvisning og at tjenesten skal ha kompetanse til å kunne tilby utredning, behandling, og oppfølging av barn, unge og voksne med psykiske plager og lidelser». 

For å realisere drømmen om lavterskeltilbudet, har foreningen kjempet en politisk kamp for å gjøre psykologer mer tilgjengelig for befolkningen.

Les også: Forbereder studentene på kommunehelsetjenesten

Fremgang

Selv om vi ikke er der ennå, har helsemyndighetene de siste årene finansiert en rekke gode initiativ for å øke tilgjengeligheten på psykiske helsetjenester. Fra 2012 til 2013 var det en 40 prosent økning av psykologstillinger med tilskuddsordning fra Helsedirektoratet.  Rapporter fra  prosjektet tilsa at psykologer ansatt gjennom tilskuddsordninger bidro til å øke antallet psykologer i kommunen og til å heve kvaliteten på kommunale helsetjenester. 

Fredrikstad kommune er blant de som har lagt merke til dette. Kommunen har gått fra null til tre stillinger for psykologer i kommunen det siste året, hvilket omtales som et “ formidabelt løft ” av kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold. 

Helsedirektoratet finansierte også et prøveprosjekt  i fjor, der elever fra fem ungdomsskoler og fire videregående skoler kunne gå til en psykolog på skolen med alt fra hverdagsproblemer til mer alvorlige psykiske problemer. I kjølvannet av prosjektet, uttalte skolepsykolog Jonas Paulsen at flere av ungdommene de møtte i løpet av prosjektet kunne ha utviklet mer alvorlige og varige psykiske lidelser om de ikke hadde grepet inn på et tidlig tidspunkt. 

I februar la regjeringen frem forslag om henvisningsrett for psykologer. Med henvisningsrett, kan eksempelvis kommunalt ansatte psykologer henvise direkte til spesialisthelsetjenesten, uten å måtte gå omveien via fastlegen. Dette sparer pasienter for unødvendig belastning. President i psykologforeningen, Tor Levin Hofgaard, kommenterte også at dette er et viktig steg mot lovfesting av psykologer i kommunen.

Psykisk helse til folket

I tråd med hva psykolog Jonas Paulsen beskriver ovenfor, er noe av det viktigste med lavterskeltilbud å kunne gripe inn tidlig. Jo tidligere vi kan gripe inn og jo mindre symptomtrykk det foreligger når vi gjør det, jo bedre. Kanskje kan vi gripe inn før en lidelse blir kronisk eller tilbakevendende, eller før systemet rundt individet faller sammen? Da sparer vi både personen, familien, og samfunnet for unødvendige belastninger.

Gå til Psykologforeningens satsingsområde Psykolog i kommunen.

Det er også et velferdsaspekt ved lavterskeltilbud. De som har råd til privatpraktiserende psykologer, kan kjøpe behandling og få den hjelpen de trenger. De som derimot ikke har råd til dette, kan måtte bli stående med en henvisning i hånden i lang tid. Dette er de samme menneskene som må leve med belastninger relatert til lavere økonomisk kapasitet generelt. Nestleder for Allmennlegeforeningen, Ivar Halvorsen, har beskrevet dette som et klasseskille i psykisk helse . Enkel tilgang ti psykologiskl lavterskeltilbud er sentralt for de menneskene som ikke har penger til å få hjelp når de faktisk trenger den!

Fremtiden i våre hender

Hører ideer om lavterskeltilbud, kommunalt arbeid, og klasseskiller hjemme på psykologstudiet? Ja, så definitivt. Grunnen til at psykologtittelen er beskyttet, er at den innebærer et samfunnsansvar. Mister vi dette fokuset, mister vi en sentral del av vår egen profesjonsidentitet. Derfor mener jeg at psykologers arbeid på et lavterskelnivå - slik det bedrives  eksempelvis på  skoler eller på et helsesenter- må inngå som del av pensum og praksis. Dagens psykologstudenter er fremtidens psykologer, og jo tidligere vi blir bevisste betydningen av dette arbeidet og vårt eget samfunnsansvar, jo bedre. 

Jakten på lavterskeltilbud er i full gang. Jeg ønsker praksis i samfunnspsykologi hjertelig velkommen, og gleder meg til å kunne fortelle om erfaringene derifra!

Kommentarer

Emneord: førstelinjen

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.