Digitale relasjoner

Det er på tide at flere psykologer og annet helsepersonell møter mennesker som trenger en håndsrekning også på digitale arenaer.

Vi lever i en tidsalder der digitalisering blir mer og mer omfattende. Mennesker er sosiale vesen og har for lengst oppdaget hvilke muligheter denne utviklingen åpner opp for.  Medier som Facebook og Twitter, blogger og "snaps" er ressurser vi kan benytte for å holde oss informert om og i kontakt med andre mennesker. Mange finner også trøst og omsorg gjennom disse kanalene. Det er nok flere av oss som har måttet formulere seg så godt en kan på chat til en rådløs og engstelig venn -  eventuelt sittet på den andre enden selv. Bør ikke også psykologer og annet helsepersonell kunne møte mennesker på disse «nye» arenaene? 

Det kommer kanskje ikke så tydelig frem på studiet, men vi er godt i gang. Det finnes et bredt spekter av digitale helseverktøy, og flere behandlere og forskere jobber med å optimalisere disse og få dem ut til de som trenger det. E-terapi, der man benytter digitale verktøy for å tilby terapeutiske tjenester, er et godt eksempel. Flere prosjekter, som  E-mestring (Helse-Vest)iPad-terapi (NTNU) og  eBUP-prosjektet , fremhever og støtter oppunder effekten av digitalisert terapi, eksempelvis video-overført terapi. 

Selvom det i Sverige tilbys e-terapi som en del av det offentlige helsetilbudet, praktiseres det kun av et fåtall norske psykologer. Et av de mest aktuelle miljøene er E-mestring ved Bjørgvin DPS.

E-mestring

E-mestring har blitt landets første nettklinikk, og tilbyr behandling for sosial angst og panikklidelse basert på kognitiv-atferdsterapeutiske prinsipper. Forskningsleder ved klinikken, Tine Nordgreen, forsvarte effekten av behandlingsformen i sin doktorgradsavhandling og fant blant annet at ¾ av pasientene med panikklidelse var fornøyde med behandlingen. Tiltro til behandlingsformen medierte effekten. En forskjell fra vanlig samtaleterapi er derimot at terapeutene på en vanlig arbeidsdag kan rekke rundt tre til fire ganger så mange pasienter.

Tor Levin Hofgaard (@TorLH) på Twitter

Prosjektet vant Helse Vests innovasjonspris i 2014, men står i fare for å bli spent ned av byråkratiske ben, da det ikke passer inn i helsevesenets system for finansiering og refusjoner.

Bent Høie (@BentHHoyre) på Twitter

Dette har heldigvis helseminister Bent Høie (H) fått med seg, og twitret nylig til president for psykologforeningen Tor L. Hofgaard: «(...) jeg har bedt HDIR (Helsedirektoratet) utrede dette til mai 2015. Takstsystemet må ikke hindre fornuft og bedre tjenester».

Det er godt  å se at også helsepolitikk lar seg påvirke digitalt!

Les om Norm for informasjonssikkerhet.

Motforestillinger

Ideen har fått flere til å riste på hodet. «Man mister det menneskelige ved en relasjon» er et ikke uvanlig motargument (som pussig nok kan dukke opp under de heteste argumentasjoner på, nettopp, Facebook!). Et relatert argument er at vi ikke blir «godt nok kjent» med andre gjennom nettbasert terapi. Psykologspesialist Svein Øverland og psykiater Anne Kristine Bergem  adresserte disse motforestillingene på psykologikongressen i september. Fellesnevneren for all terapi, forteller de, er kommunikasjon - og kommunikasjon er alltid ufullstendig. Det gjelder både vanlig samtaleterapi og e-terapi. Uansett må terapi kunne tilbys for å møte mennesker der de er. Slik det argumenteres for i et aktuelt  innlegg fra VG : Noen pasienter trenger 45 minutter på et kontor, noen har behov for døgnplass, andre har behov for å kunne møte terapeuten der de selv ønsker det. 

Det vil alltid være et push-and-pull-forhold mellom det gamle og det nye. Personlig håper jeg at både helsepolitikken og forskningen fortsetter å ønske nettbasert terapi velkommen. Altfor mange mennesker trenger hjelp til at vi kan skyte ned et såpass lovende prosjekt med egne forestillinger om hvordan terapi bør foregå.

Kommentarer

Digitale relasjoner

For privatpraktiserende psykologer har nettkontoret 24-Office nå vært tilgjengelig i 5 år. Med et brukervennlig grensesnitt har de kunnet tilby sikre tjenester som inkluderer bestilling og betaling. I løpet av februar (2015) så lanserer vi en ny versjon der vi i tillegg til en kursmodul, mail, f2f også tilbyr en unik videoløsning som ivaretar personvernet. I løpet av en månedstid så lanseres dette verktøyet også i Sverige og Danmark. Så mye skjer innen dette feltet.

Digitale relasjoner

E-terapi er et godt tilbud til dem som ikke kan, eller vil, benytte seg av mere tradisjonelle helsetjenester. I internasjonal sammenheng har helsetjenester på nettet vært tilgjengelig i mange år. Det er en derfor en glede å følge utviklingen av gode nordiske netbaserte behandlingstilbud, både i offentlig og privat regi. Vi er flere psykologer som har en virksomhet på nettet, og jeg tenker det er bruk for et større engagement fra NPF's side. Det er mange spørsmål omkring omsorgsteknologiske løsninger i forhold til utdannelse, sikkerhet og i varetakelse av klientene, og det er ingen tydelige og klare retningslinjer for internettbasert rådgivning og terapi. Internettet er som en motorvei uten skilt, merking og kjøreregler, 'normen' er regulerende, men er det tilstrekkelig når det går så fort?

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.