Ansvarlig arbeidskraft

At kunnskap er makt, og at det med makt følger ”great responsibility” er en kjensgjerning for de aller fleste. En erfaring mange psykologstudenter gjør seg er at dette følger en noe annen rekkefølge.

Psykologstudenter i psykisk helsevern blir ofte av sine medarbeidere vurdert som verdifulle ressurser i avdelingen. Vi blir sett på som kunnskapsrike medarbeidere med evne til faglig forankrede vurderinger i miljøet. Vi kjenner til hvordan menneskers behov forandrer seg  under sykdom og hvordan den gjengse tolkningen av dagligdagse inntrykk kan tolkes på forskjellige måter fra vår hos et menneske med alvorlige psykiske lidelser. Psykologstudenten skiller seg på mange måter fra store deler av lønnsgruppen ”assistent”.

Psykologstudenten på sengeposten kan også kjenne igjen prinsippene i miljøterapien som benyttes i døgnenheter flest. Denne er basert på felles oppfatninger om hvordan sosiale og psykologiske mønstre kan føre til både helse og uhelse, og en tilstreber mønstrene som fører til det førstnevnte.

Å kjenne igjen den sosiale dynamikken i en sengepost er noe psykologstudenter behersker. Med klinisk kompetanse fra undervisning og praksis evner psykologstudenten å se bort fra den sosiale kompetansen hun kjenner fra kafé-bordet, og ser viktigheten av konvensjonell samtale med klare rammer. Å mestre denne balansekunsten, hvor man deler kontrollert av seg selv med pasienten, velger temaer som pasienten behersker og anerkjenner behovet for de gode, bekreftende sosiale opplevelsene. Et slikt reflektert forhold til arbeidet, hvor en gjenkjenner det asymmetriske forholdet mellom personale og pasient, er viktig for behandlingen som skjer på sengeposter i psykisk helsevern.

Kunnskap til menneskers helse og uhelse fører til en økt ansvarsfølelse og bevissthet rundt egen rolle i arbeidet, og en forståelse av at det er viktig å være tilgjengelig, heller enn å gjemme seg bak en liten skjerm eller dagens VG. Ansvarsfølelsen gjør en bevisst på makten en har, nettopp ved å velge å være tilgjengelig, og vise mennesker i krise at en er på jobb for menneskene, ikke bare lønna.

Nettopp derfor er psykologstudenter ikke bare kunnskapsrike medarbeidere, men også samvittighetsfull og ansvarlig arbeidskraft i en del av helsevesenet hvor relasjonen og den ustrakte hånden er så viktig.

Kommentarer

Emneord: student

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.