Å se det usynlige

10. oktober markerer Verdensdagen for psykisk helse i over 150 land. Siden midten av september har arrangører over hele Norge rettet oppmerksomheten mot psykisk helse blant de tusen hjem. Studentpolitisk utvalg ønsker å benytte anledningen til å ta for seg Norsk psykologforenings hovedsatsingsområde 2013-2016: Forebygging for barn og unge –  eller Barneløftet.

Barn bærer fremtiden på sine skuldre. Ansvaret til oss voksne rundt dem, det være seg foreldre, lærere, psykologer, er å gjøre dem sterke nok til det. Det er også å se til at fremtiden deres i det hele tatt er bærbar. Det er et ansvar som altfor ofte ikke opprettholdes. 70 000 barn i alderen tre til 18 år trenger behandling for psykiske vansker. Hva ligger bak disse tallene?

Veien mot psykisk uhelse

Mishandling er en av de mest påfallende risikofaktorene for utvilking av psykisk uhelse. For noen år siden gikk det kaldt nedover Norges rygg da Christoffers historie fikk oss til å forstå at barn kan mishandles på de mest grusomme vis uten at noen gjør noe med det. Christoffer er ikke et isolert tilfelle. Barnemishandling har vist seg å være et  globalt helseproblem . I 2004 ble 342 tilfeller av vold mot barn under 12 år anmeldt i Norge, i 2010 hadde tallet steget til 1120. Mange som mishandler barn har selv blitt mishandlet som barn. En ond sirkel – en av de aller verste.

Andre viktige risikofaktor for psykisk uhelse blant barn er vedvarende psykisk uhelse i familien, sosial isolasjon, og mobbing. Ingen av disse faktorene ekskluderer hverandre.

De usynlige

De fleste barn med psykisk problematikk kommer derimot i følge Folkehelseinstituttet fra stabile og velfungerende hjem. Med andre ord trenger vi også en inngående forståelse i hvordan barn uttrykker psykisk uhelse for å i det hele tatt kunne se dem.

Psykisk uhelse blant barn kan ofte uttrykkes gjennom somatiske symptomer (vondt i magen, hodepine). De kan ha konsentrasjonsvansker, søvnforstyrrelser og mareritt, og tanker om døden. Barn med psykiske plager vil også skifte raskere mellom det å være glad og det å være trist enn voksne.

Risikofaktorene og uttrykksformene deler det faktum at de er sammensatte og ikke nødvendigvis umiddelbart åpenbare for viktige voksne rundt dem. For mange psykologstudenter og psykologer kommer kanskje ikke disse uttrykksformene som en overraskelse. Men for ansatte i barnehage og skole, eller foreldre som strever med deres egne liv, er det ikke nødvendigvis like tydelig. Barns psykiske uhelse kan følgelig være vanskelige å se, nærmest usynlig, der det gjelder aller mest.

Og det bidrar til at altfor mange barn aldri får den hjelpen de trenger.

Hva kan vi gjøre?

Psykisk uhelse blant barn bidrar til at over 150 000 barn opplever nedsatt funksjonsevne i Norge. De samfunnsmessige implikasjonene av dette i form av frafall fra skolen og konsekvensene av dette er massive. Barn er samfunnets fremtid og håp. For å møte problemet på et samfunnsmessig nivå, har Norsk Psykologforening foreslått tre konkrete tiltak:

  1. Kompetansehevende tiltak i barnehage, skole, og barnevernet. Åtte av ti lærere har opplevd å ha elever med psykiske vansker, og halvparten av dem føler at de mangler kompetansen til å hjelpe dem. Ansatte må ha evner og kunnskap til å se de usynlige – se psykisk uhelse blant barn – og få dem inn i de systemene de trenger.
  2. Bedre og mer tverrfaglig skolehelsetjeneste, som aldri er mer enn en telefon unna de som jobber nærmest barna.
  3. Psykisk helse som tema i skolen, psykologi som eget fag. På skolen lærer vi å snekre, å lage mat, og hvordan vi tar vare på vår fysiske kropp. Men vi lærer lite om hvordan vi tar vare på oss selv, andre, og våre relasjoner – vårt psykiske liv.

Det finnes flere eksempler på lavterskel-tiltak som fungerer. Ofte fremhever disse den viktige rollen kommunepsykologer spiller i forebyggende arbeid og systemtiltak. Kanskje er det noe for deg?

På et mer lokalt nivå, vil vi i SPU 10. oktober gå sammen med psykologstudenter i gatene for å dele ut brosjyrer og øke bevisstheten rundt barns psykiske helse. Dette skjer i Oslo, Bergen, Trondheim, og Tromsø. Send mail til en representant fra ditt universitet om du vil være med!

Del gjerne dine egne tanker og refleksjoner rundt barneløftet, barns psykiske helse, og/eller dette innlegget i kommentarfeltet under!

Kommentarer

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.