Europeisk samarbeid

European Federation of Psychology Students' Associations ( EFPSA ) ivaretar interessene til europeiske psykologistudenter.

EFPSA forener alle Europas psykologistudenter. Fra 32 studentorganisasjoner og 32 ulike land representeres til sammen 250 000 psykologistudenter i federasjonen. EFPSA drives av frivillighet, reiselyst, kulturutveksling, faglige diskusjoner, nysgjerrighet og vennskap på tvers av landegrenser.

EFPSA logo

EFPSAs hovedmål er å fremme utveksling av ideer og problemstilinger mellom europeiske psykologistudenter, samt hjelpe til i forbedringen og kvalitetssikringen av den europeiske psykologiutdannelsen. Organisjonen arbeider for å fremme interaksjon mellom psykologistudenter på et internasjonalt og profesjonelt nivå, samt øke mobiliteten til studentene, både gjennom utvekslingsstudier, vitenskapelig samarbeid og senere i jobbsammenheng.

EFPSAs arrangementer

EFPSA tilbyr årlige arrangementer for Europas psykologistudenter for faglig, profesjonell og personlig utvikling.

  • Kongressen:  er EFPSAs største årlige arrangement, og avholdes i april hvert år. En hel uke satt av til et tema innenfor psykologien, med 300 studenter fra hele Europa. Programmet er omfattende, både faglig og sosialt, og består av ulike workshops og foredrag av kjente professorer og studenter. 
  • Konferansen: er mindre enn kongressen, og avholdes en langhelg i november hvert andre år. Fokus er på nettverksbygging og det faglige programmet.
  • European Summer School: gir om lag 40 studenter muligheten til å skaffe seg krysskulturell forsknings- og samarbeidserfaring. I løpet av en intensiv sommeruke holdes foredrag, forelesninger og lignende i et utvalgt tema, som munner ut i publisering av en vitenskapelig artikkel noen måneder senere.
  • Train the Trainers Summer School (TtT): her får du, sammen med 11 andre psykologistudenter mulighet til å lære mer om gruppeprosesser, motivasjon, fasilitering og ulike kommunikasjonsverktøy. Etter å ha deltatt på TtT kan du søke om å være med i EFPSAs Trainers Pool, og dermed bli en EFPSA trainer.

Alle norske psykologistudenter søker på lik linje om å delta.

EFPSA tilbyr også:

Forskningsnettverk:

EFPSA ønsker å fremme faglig internasjonalt samarbeid og utveksling ideer mellom psykologistudenter i Europa. Dette gjøres blant annet gjennom:

  1. Database hvor man kan søke etter studenter som ønsker å skrive om/ forske på det samme som en selv.
  2. Nettbasert journal – Journal of European Psychology Students – hvor psykologistudenter fra hele Europa kan få muligheten til å publisere eget arbeid. Publikasjonene kvalitetssikres gjennom to team av PhD-studenter og professorer, og som oftest får du som europeisk psykologistudent publisere gratis. 
  3. Internasjonale forskningsseminarer for studenter (f.eks. om hvordan man kan drive krysskulturell forskning).

Study abroad and travel network:

EFPSA er i ferd med å etbalere et paneuropeisk couchsurfing-nettverk. Her kan en norsk student få, ved å tilby en annen europeisk student et sted å overnatte, muligheten til å bo gratis hos andre over hele Europa.

EFPSA utarbeider også en nettside med nyttig tips og informasjon for studenter som vurderer å studere psykologi et annet europeisk land

Social Impact Initiative:

En arbeidsgruppe i EFPSA som ønsker å spre psykologisk kunnskap ut til samfunnet. Fortiden pågår prosjektet “Mind the mind” hvor psykologstudenteter reiser rundt til grunnskoler og snakker om hvordan vi kan bekjempe stigma mot psykiske lidelser.

SPU og Psykologforeningens rolle i EFPSA

EFPSA har et «lovgivende» organ der hvert medlemsland er representert med henholdsvis ett styremedlem, kalt Member Representatives (MR). Norges representant velges blant representantene i Studentpolitisk Utvalg (SPU), og er for tiden Morten Bremnes ved UiB. Dette er fordi NPF og SPU for tiden holder det norske medlemskapet i EFPSA. Du som psykologstudent må likevel hverken være profesjonsstudent eller medlem av NPF for å delta i EFPSA.

EFPSAs generalforsamling avholdes i april/ mai hvert år. Her velger representantene EFPSAs Board of Management og godkjenner Executive Board, for kommende mandat. Disse er EFPSAs «utøvende» organ. Det avholdes også et årlig styremøte i oktober/ november hvor Norges MR også deltar. 

Organisasjonen ble stiftet i 1987, og er i likhet med Norsk psykologforening medlem av EFPA – the European Federation of Psychologists' Associations.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.