Kommentar

Bekymret for heldigital høst

Leder i SPU, Guro Holte Igesund

Leder for Studentpoltitisk utvalg Guro Holte Igesund. Foto: Fartein Rudjord

Mange psykologstudenter er usikre på hvordan studiehverdagen, undervisning og praksis vil bli denne høsten. 

Til høsten har mange universiteter varslet digitale forelesninger. Studentpolitisk utvalg ønsker at undervisningen til høsten skal bære preg av å være godt planlagt. Digital undervisning må ikke bety tap av undervisning, som det har gjort i enkelte tilfeller dette vårsemesteret. Ved digitale løsninger håper vi at potensialet som ligger i dette formatet utnyttes. Det er viktig at undervisningen er lagt opp slik at interaksjon mellom foreleser og studenter, og studenter imellom er mulig.

"

Digital undervisning må ikke bety tap av undervisning

"

Felles nivå for studiekvalitet

Vil ulike studiesteder gå for så ulike løsninger at utdanningskvaliteten vil variere betydelig? Dette er et viktig spørsmål, som må besvares og koordineres mellom de ulike studiestedene. Et eksempel er ved fullendt utdanning. Hvor mye praksis er nok for å få godkjent undervisningen og få autorisasjon? Dette må veies opp mot behovet for ferdigutdannede fremover. Vi tror behovet for kompetanse vil være stort innen rus og psykisk helse. Det beste vil være om Norge kan legge seg på et felles nasjonalt nivå for både studenter fra norske universiteter og utlandsstudenter når de gir ut lisenser og autorisasjoner til ferdigutdannede. 

Praksis til høsten

Mange psykologstudenter avventer avklaring på hvordan praksis vil se ut til høsten. De fleste har forståelse for at dette avhenger av føringer fra sentralt hold, og at universitetene må planlegge ut fra flere mulige fremtidsscenarier. Det er spesielt vanskelig for dem som skal i eksternpraksis å planlegge for kommende semester - noen har ikke fått beskjed om hvor de får praksis selv om fristen er gått, og det hersker noe usikkerhet rundt hvordan praksis vil gjennomføres. Dette har konsekvenser for studentenes mulighet til å planlegge bosituasjon og eventuelle deltidsjobber.

Psykososiale tiltak for studenter

Studenters psykiske helse er viktigere enn aldri før. Studenter kommer til å ha økt oppfølgingsbehov dersom digital undervisning blir normen. Det er lite som slår å møtes personlig, og å ikke ha faste møtepunkter med medstudenter over lang tid vil være en risikofaktor for studenters psykiske helse.

"

Studenter kommer til å ha økt oppfølgingsbehov dersom digital undervisning blir normen

"

Dette bør tas i betraktning i helhetstilbudet av undervisning og tjenestetilbud til studentbefolkningen. Alt etter hva som blir de gjeldende føringene fremover, oppfordrer vi til å tenke pragmatisk rundt å la studenter møtes, og hjelpe til å strukturere og legge til rette for at gode sosiale arenaer kan skapes smittevernsfaglig forsvarlig.

Behov for psykologkompetanse

Vi er bekymret for at behovet for behandling og oppfølging av psykiske lidelser som konsekvens av de strenge tiltakene vil ses for sent, og at dette vil ha store konsekvenser for befolkningens evne til å komme tilbake i jobb og utdanning. Det er positivt at det nå jobbes med å settes av penger til utsatte barn og unge og deres familier, men vi lurer på hvordan disse tiltakene og fremtidige tiltaks kompetansebehov skal dekkes.

Vi mener det bør tas en vurdering på om psykologstudenter som har fullført fire år av studieløpet vil trengs i psykologfaglige jobber i gjenoppbyggingsfasen, og om det derfor bør planlegges for midlertidig lisens for psykologstudenter.

Guro Holte Igesund, leder for Studentpolitisk utvalg

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.