Jobbe som psykolog i kommunen

Tips og råd til deg som er nyansatt som psykolog i kommunen eller vurderer å søke på en slik stilling. 

Når du søker på stilling som psykolog i en kommune bør du finne ut om kommunen har en klar forestilling om hva stillingen skal gå ut på. Når du er på intervju kan du vurdere å spørre om en rekke ting for å finne ut hvilke forventninger kommunen har til deg som kommunepsykolog. 

Du kan f.eks. spørre om:

 • Hva kjennetegner akkurat denne kommunen? 
 • Hvem er folkene du skal jobbe med, hvem har kunnskap om arbeidet med psykisk helse? 
 • Hvem kan åpne dører for deg, hvem har kompetanse du kan «hvile deg i»?
 • Hvem kan hjelpe deg med å utforme psykologrollen sammen med deg? 
 • Hvem er tillitsvalgt for Psykologforeningen på denne arbeidsplassen. Hvis du ikke får svar, kontakt Psykologforeningens forhandlingsavdeling .

Dersom det viser seg at de som foretar intervjuet ikke kan svare på disse spørsmålene kan du spørre om:

 • Hvordan stillingen skal utformes/hvem er det som skal utforme den?
 • Om du kommer til å få være med på å avgjøre hvordan stillingen skal brukes 

Du kan også tenke gjennom hva du tenker er et «lavterskeltilbud», som jo er utgangspunktet for kommunale psykologtjenester, og spørre om hva de tenker om for eksempel: 

 • Opplæring og veiledning av andre faggrupper (barnehagepersonell, lærere) 
 • Veiledning av foreldregrupper, foredrag og formidling til et allment publikum 
 • Kartlegging og observasjon uten at det trenger å ha et diagnostisk formål.

Prøv å finne ut hvilke forventninger som foreligger til hva en kommunepsykolog skal være. Du kan gjerne vektlegge at det er viktig med systemarbeid og at det ikke bør være for ensidig fokus på individuell samtaleterapi. Men det er viktig å høre etter på hva kommunen allerede har bestemt seg for i forhold til stillingens innhold. 

Det kan være lurt å finne ut hvordan kommunen ønsker å prioritere arbeidsoppgavene og fordele psykologressursen/-tiden. Det vil alltid være flere oppgaver å ta tak i enn det er mulig å løse. 

Arbeidsgivers styringsrett

Det er arbeidsgiver gjennom styringsretten som har rett til å definere innholdet i stillingen, men du bør forsøke å komme i posisjon til å påvirke dette. Merk at arbeidsgiver etter ansettelse og underveis i arbeidsforholdet ditt kan gjøre endringer i stillingens innhold uten ditt samtykke.

Veiledning

I kommunene, med unntak av Oslo kommune, er det en sentral særavtale om at psykologer skal få veiledning dekket av arbeidsgiver. Veiledningen er et viktig element i kvalitetssikringen av psykologtjenestene, og det er en fordel å lage en konkret avtale om dette. Skal arbeidsgiver ordne med veileder eller skal psykologen selv fikse dette? Dette er ting det greit å avklare så tidlig som mulig. Merk at denne avtalen gir rett til veiledning, men ikke nødvendigvis veiledning som fyller kravene i spesialistutdanningen. 

Spesialisering

Det finnes ingen sentral særavtale om at psykologer har rett på å få dekket spesialisering i kommunene. Psykologforeningens undersøkelser viser likevel at over 90 % av de som er ansatt i kommunene får dekket spesialiseringen helt eller delvis. Vi anbefaler at du prøver å få avtalt at du skal få dekket spesialiseringen når du inngår arbeidsavtalen, og at det står klart i kontrakten, i en tilleggsavtale eller i en epost.   

-  Ikke godta muntlige avtaler om at kommunen skal dekke spesialiseringen din. Muntlige avtaler er vanskelige å bevise hvis det oppstår uenighet knytte til hva arbeidsgiver faktisk ga lovnad om. Hvis dialogen har vært muntlig kan du for eksempel oppsummere slik «Jeg viser til vår samtale i går hvor du på vegne av kommune XX sa at dere vil dekke min spesialisering (kursavgift, fri med lønn og veiledning i tråd med kravene i spesialistutdanningen). Hvis dette ikke stemmer, så ber jeg om at du sier ifra

-   Du bør ikke inngå avtale om bindingstid i den forbindelse, og her er argumenter du kan bruke hvis kommunen førsøker å pålegge deg bindingstid:   

 • For det første er det så vanlig å få dekt spesialisering i kommunene at det bør kunne forventes at det dekkes uten bindingstid. Vår medlemsundersøkelse avdekket at de fleste får dette dekket uten bindingstid, se vedlegg.
 • Det er mistenkelig at noen kommuner likevel mener de må «binde deg til masta» gjennom bindingstid. Hva sier det om arbeidsmiljøet?
 • Bindingstid gjør at du minster alle forhandlingskort i ettertid. De trenger nesten ikke gi deg lønnsøkning for du kan jo ikke slutte likevel.
 • Bryter du bindingstiden kan det være du ikke bare må tilbakebetale kursavgifter, men også den lønna du mottok mens du var på kurs og i veiledning.
 • Det kan virke som kommunene ikke helt har forstått dette med bindingstid. For å bli spesialist må man jo jobbe andre steder for å få nok praksis. Hvis alle dine arbeidsgivere skal kreve 5 års bindingstid går jo ikke dette opp. Betyr det at kommunen gjennom et krav om 5 års bindingstid forplikter seg til å betale spesialiseringen din også når du har praksis på andre steder?
 • I statens personalhåndbok omtales bindingstid. Der sies det at bindingstiden normalt beregnes til det dobbelte av utdanningslengden, men at du påbegynner bindingstiden med en gang du er tilbake i stillingen. Det betyr at regelen gjelder dersom du får fri i f.eks. 6 måneder. Da vil du kunne ha 1 års bindingstid. Problemet er at du i spesialiseringen kun er borte noen få dager av gangen. Skal bindingstiden påbegynnes når du er tilbake i jobb blir jo bindingstiden bare noen få dager den også. Nå gjelder ikke statens personalhåndbok i kommunene, men den er likevel ofte retningsgivende for andre sektorer.

Dersom du har behov for det kan du kontakte forhandlingsavdelingen for bistand i forbindelse med kontraktsinngåelsen:  forhandlingsavdelingen@psykologforeningen.no eller på 23 10 31 30 mellom kl 12.15 og 15.00 hver dag. 

Arbeidskontrakt og betingelser

Alle ansatte har krav på en arbeidskontrakt og minstekravene til hva kontrakten skal inneholde følger av arbeidsmiljøloven § 14-6 og man har ette § 14-5 krav på å la seg bistå av tillitsvalgt ved inngåelse av kontrakten.

Dette er minstekrav og du bør forsøke å få spesifisert så mye som mulig i forhold til stillingens konkrete innhold i en stillingsbeskrivelse. Det er vanskelig for oss å gi noe svar på hva en slik stillingsbeskrivelse bør inneholde ettersom det er store variasjoner mellom hva de ulike kommunalt ansatte psykologene faktisk skal gjøre, men her har vi samlet noen eksempler på hvordan det kan gjøres. Disse er ikke kvalitetssikret eller godkjent av oss, men kan bidra til klargjøring av hvordan dette kan løses. 

Du må avklare om det er forventet noe reisevirksomhet i jobben. 

Hvis det er tale om interkommunalt samarbeid, så må du avklare hvilken kommune som er din arbeidsgiver og hvem du primært skal forholde deg til. 

Finnes det andre goder tilgjengelig hvis du takker ja til jobben?

Ansatt i kommunen

I noen kommuner er det bare ansatt en psykolog, mens det i andre kan være flere psykologer ansatt. Det er lurt å snakke sammen og velge en tillitsvalgt dersom dere er flere psykologer. I rollen som tillitsvalgt for psykologene kan det oppstå muligheter til å påvirke hvordan psykologrollen i kommunen blir utviklet på en annen måte enn i rollen som ansatt. 

 Når du er i stilling som kommunepsykolog vil det variere fra kommune til kommune hvilken innflytelse du har på utviklingen av psykologrollen. Det avhenger av organiseringen, hvor lang avstand det er til de som tar avgjørelser, hvilken leder du har, kunnskap om hva psykologer kan gjøre og hvordan kommunen i utgangspunktet tenker om innholdet i psykologstillingen. Det er viktig å orientere seg om hvilket spillerom man har før man bestemmer seg for hvordan man skal gå frem for å påvirke utviklingen. Tipsene om hva du kan spørre om i forbindelse med søknad om stilling kan brukes også etter at du er ansatt, men spørsmålene må tilpasses situasjonen i din kommune.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.