Tips til søknadsprosessen

Råd til deg som vurderer eller har søkt en stilling som psykolog i kommunen. Dette er også nyttig for deg som allerede jobber i kommunen.

Når du søker på stilling som psykolog i en kommune bør du finne ut om kommunen har en klar forestilling om hva stillingen skal gå ut på. Når du er på intervju kan du vurdere å spørre om en rekke ting for å finne ut hvilke forventninger kommunen har til deg som kommunepsykolog. 

Du kan f.eks. spørre om:

  • Hva kjennetegner akkurat denne kommunen? 
  • Hvem er folkene du skal jobbe med, hvem har kunnskap om arbeidet med psykisk helse? 
  • Hvem kan åpne dører for deg, hvem har kompetanse du kan «hvile deg i»?
  • Hvem kan hjelpe deg med å utforme psykologrollen sammen med deg? 
  • Hvem er tillitsvalgt for Psykologforeningen på denne arbeidsplassen. Hvis du ikke får svar, kontakt Psykologforeningens forhandlingsavdeling .

Dersom det viser seg at de som foretar intervjuet ikke kan svare på disse spørsmålene kan du spørre om:

  • Hvordan stillingen skal utformes/hvem er det som skal utforme den?
  • Om du kommer til å få være med på å avgjøre hvordan stillingen skal brukes 

Du kan også tenke gjennom hva du tenker er et «lavterskeltilbud», som jo er utgangspunktet for kommunale psykologtjenester, og spørre om hva de tenker om for eksempel: 

  • Opplæring og veiledning av andre faggrupper (barnehagepersonell, lærere) 
  • Veiledning av foreldregrupper, foredrag og formidling til et allment publikum 
  • Kartlegging og observasjon uten at det trenger å ha et diagnostisk formål.
"

Prøv å finne ut hvilke forventninger som foreligger til hva en kommunepsykolog skal være. 

"

Prøv å finne ut hvilke forventninger som foreligger til hva en kommunepsykolog skal være. Du kan gjerne vektlegge at det er viktig med systemarbeid og at det ikke bør være for ensidig fokus på individuell samtaleterapi. Men det er viktig å høre etter på hva kommunen allerede har bestemt seg for i forhold til stillingens innhold. 

Det kan være lurt å finne ut hvordan kommunen ønsker å prioritere arbeidsoppgavene og fordele psykologressursen/-tiden. Det vil alltid være flere oppgaver å ta tak i enn det er mulig å løse. 

Hvis det er snakk om interkommunalt samarbeid, så må du avklare hvilken kommune som er din arbeidsgiver og hvem du primært skal forholde deg til. Du må avklare om det er forventet noe reisevirksomhet i jobben. 

Finnes det andre goder i jobben?

Arbeidsgivers styringsrett

Det er arbeidsgiver gjennom styringsretten som har rett til å definere innholdet i stillingen, men du bør forsøke å komme i posisjon til å påvirke dette. Merk at arbeidsgiver etter ansettelse og underveis i arbeidsforholdet ditt kan gjøre endringer i stillingens innhold uten ditt samtykke.

Veiledning

I kommunene, med unntak av Oslo kommune, er det en sentral særavtale om at psykologer skal få veiledning dekket av arbeidsgiver. Veiledningen er et viktig element i kvalitetssikringen av psykologtjenestene, og det er en fordel å lage en konkret avtale om dette. Skal arbeidsgiver ordne med veileder eller skal psykologen selv fikse dette? Dette er ting det greit å avklare så tidlig som mulig. Merk at denne avtalen gir rett til veiledning, men ikke nødvendigvis veiledning som fyller kravene i spesialistutdanningen. Les mer  om særavtalene.

Dersom du har behov for det kan du kontakte forhandlingsavdelingen for bistand i forbindelse med kontraktsinngåelsen:  forhandlingsavdelingen@psykologforeningen.no  eller på 23 10 31 30 mellom kl 12.15 og 15.00 hver dag. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.