Spesialisering

Vi anbefaler at du får skriftliggjort en avtale om å få dekket spesialisering når du inngår arbeidsavtalen.

Det finnes ingen sentral særavtale om at psykologer har rett på å få dekket spesialisering i kommunene. Psykologforeningens undersøkelser viser likevel at over 90 % av de som er ansatt i kommunene får dekket spesialiseringen helt eller delvis.

Vi anbefaler at du prøver å få avtalt at du skal få dekket spesialiseringen når du inngår arbeidsavtalen, og at det står klart i kontrakten, i en tilleggsavtale eller i en epost.   

Ikke godta muntlige avtaler om at kommunen skal dekke spesialiseringen din. Muntlige avtaler er vanskelige å bevise hvis det oppstår uenighet knytte til hva arbeidsgiver faktisk ga lovnad om. Hvis dialogen har vært muntlig kan du for eksempel oppsummere slik «Jeg viser til vår samtale i går hvor du på vegne av kommune XX sa at dere vil dekke min spesialisering (kursavgift, fri med lønn og veiledning i tråd med kravene i spesialistutdanningen). Hvis dette ikke stemmer, så ber jeg om at du sier ifra

Du bør ikke inngå avtale om bindingstid i den forbindelse, og her er argumenter du kan bruke hvis kommunen førsøker å pålegge deg bindingstid:   

  • For det første er det så vanlig å få dekket spesialisering i kommunene at det bør kunne forventes at det dekkes uten bindingstid. Vår medlemsundersøkelse avdekket at de fleste får dette dekket uten bindingstid.
  • Det er mistenkelig at noen kommuner likevel mener de må «binde deg til masta» gjennom bindingstid. Hva sier det om arbeidsmiljøet?
  • Bindingstid gjør at du minster alle forhandlingskort i ettertid. De trenger nesten ikke gi deg lønnsøkning for du kan jo ikke slutte likevel.
  • Bryter du bindingstiden kan det være du ikke bare må tilbakebetale kursavgifter, men også den lønna du mottok mens du var på kurs og i veiledning.
  • Det kan virke som kommunene ikke helt har forstått dette med bindingstid. For å bli spesialist må man jo jobbe andre steder for å få nok praksis. Hvis alle dine arbeidsgivere skal kreve 5 års bindingstid går jo ikke dette opp. Betyr det at kommunen gjennom et krav om 5 års bindingstid forplikter seg til å betale spesialiseringen din også når du har praksis på andre steder?
  • I statens personalhåndbok omtales bindingstid. Der sies det at bindingstiden normalt beregnes til det dobbelte av utdanningslengden, men at du påbegynner bindingstiden med en gang du er tilbake i stillingen. Det betyr at regelen gjelder dersom du får fri i f.eks. 6 måneder. Da vil du kunne ha 1 års bindingstid. Problemet er at du i spesialiseringen kun er borte noen få dager av gangen. Skal bindingstiden påbegynnes når du er tilbake i jobb blir jo bindingstiden bare noen få dager den også. Nå gjelder ikke statens personalhåndbok i kommunene, men den er likevel ofte retningsgivende for andre sektorer.
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.