Jobber du som psykolog i kommunale tjenester? Her finner du kurs og nettverkssamlinger.

Nettverkssamling: Hvordan bli tryggere på å snakke mer med barn og unge? 30. november 2021

Regionalt tverrfaglig nettverk for kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Nettverkssamlingen arrangeres i samarbeid med KoRus Sør og RVTS Sør.

https://www.r-bup.no/kurs/525891

   

Regional nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere i Nord-Norge, 11. og 12. november 2021 i Tromsø

Samlingen finner sted på Campus Tromsø (UIT Norges Arktiske Universitetet), Teorifagsbygget

Påmelding via linken:  https://nettskjema.no/a/215235

Påmeldingsfrist: 25. oktober 2021

Mulighet for å søke midler til reise og opphold:

Hammerfest og Bodø kommune har fått tildelt midler fra Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalter i Troms og Finnmark for å arrangere nettverkssamling sammen med kompetansesentrene. Disse midlene vil gå til å dekke reise og oppholdsutgifter for deltakerne. Midlene vil søkes rettferdig fordelt mellom deltagerne men per i dag er det vanskelig å si eksakt sum til hver og en av dere gitt at man ikke vet hvor mange deltagere det blir. Etter avtale sendes reiseregning til henholdsvis Hammerfest og Bodø kommune etter samlingen (kontaktpersoner: Sigrid Larsen, Hammerfest kommune ( sigrid.larsen@hammerfest.kommune.no ) og Cathrine Hunstad-Ulriksen, Bodø kommune ( cathrine.hunstad-ulriksen@bodo.kommune.no ).

Foreløpig program for dagene:  

Torsdag 11.11.2021 kl. 12.00-17.00 (inkludert lunsj ved oppstart) 

Fredag 12.11.2021 kl. 09.00-13.00 (inkludert lunsj ved avslutning) 

Felles middag på kvelden på torsdag 

 

Det foreløpige programmet for i år inkluderer (med mulighet for endring):

  • Kommunepsykologens hverdag i små kommuner (v/Maiken Nicolaisen, Båtsfjord kommune, Sigrid Larsen, Hammerfest kommune og Ingvild Trøite Johnsen, Sør-Varanger kommune) 
  • Kommunepsykologens rolle i psykososiale kriseteam - erfaringer fra Vågan kommune (v/Lene Sommerseth Hansen og Karina Brekke Skogvang, Vågan Kommune) 
  • Erfaringer med nettverksaktivitet  
  • Kommunepsykolog og systemarbeid v/Trude Hoff, kommunepsykolog Steinkjer kommune 
  • Rekruttere og beholde psykologer i kommunene. Bruk av psykologens kompetanse i ulike kommunale tjenester og nivåer (v/Anette Clausen, Norsk psykologforening) 
  • Samhandling og kvalitet i kommunale tjenester for barn, unge og deres familier (SKO-studien) (v/Professor og instituttleder RKBU Nord, Monica Martinussen) 

Det legges opp til god tid til dialoger i grupper og i plenum over de aktuelle tema for dagene. Send gjerne innspill til meg om det er spesielle tema/problemstillinger dere ønsker tid på å diskutere. 

Spre ordet til din leder

Det hadde vært flott å få med flere ledere på årets samling, og vi kan legge opp gruppedialoger m.m. deretter. Spre gjerne ordet til deres leder(e) og kom gjerne med ønsket tema fra dem, så kan vi tilpasse programmet/gruppedialoger slik at det blir relevant.  

Samlingen søkes godkjent som fritt spesialkurs/vedlikeholdskurs.

Kvinne som smiler under en presentasjon

Jobber du som psykolog i kommunale tjenester? Her finner du kurs og nettverkssamlinger.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.