Vil ha de beste i fremste rekke

- Vi vil ha de beste, og vi vil ha dem i første rekke, sier Ellen Skjerven, leder for Psykisk helsetjeneste for barn og unge (PSBU) i Bærum kommune. På tiårsdagen for etablering av tilbudet, ber vi henne forklare suksessen. Skal det gjøres med ett ord, velger hun ´kompetanse´.

- Det handler om å lytte til den som søker hjelp, ha en verktøykasse som er mangfoldig nok tilby hjelp på det nivået som er nødvendig. Den verktøykassen vil det først og fremst være psykologspesialister og høyskoleutdannet helsepersonell med klinisk kompetanse som har, sier Skjerven.

På Verdensdagen for psykisk helse 6. oktober 1999 klippet daværende helseminister, Dagfinn Høybråthen, over snoren til den første versjonen av PSBU på Gyssestad gård. Bakgrunnen var et kartleggingsarbeid som avdekket omfattende behov for individuelle psykisk helsehjelp blant barn og unge i kommunen. Tilbudet skulle være lett tilgjengelig og uten ventetid – et såkalt lavterskeltilbud.

Tilbud på dagen

I tråd med utgangspunktet, retter PSBU seg i dag mot barn, unge og foreldre med problematikk som ikke kvalifiserer for tung diagnostikk, men som likevel trenger hjelp for å mestre hverdagen. Tilbudet er gratis og gis uten henvisning. Alle som henvender seg får hjelp av en fagperson på telefon samme dag, eller dagen etter. Tilbudet er en korttidstjeneste som hjelper dem som er i risikosonen for å utvikle psykiske vansker.

- Vi kommer tidlig inn i prosessen. I langvarige og kompliserte saker henviser vi til spesialhelsetjenesten. Lett tilgjengelig kortidsbehandling fra PSBU gjør at vi kan ta tak i problemene på et tidlig tidspunkt. Både for den enkelte og for samfunnet, er det derfor en god investering, sier Skjerven.

Bredt fagmiljø

I øyeblikket er 10 psykologer tilknyttet det som fremstår som et av Norges mest omfattende kommunale tjenestetilbud for barn og unge med psykiske lidelser. Leder for Psykologtjenesten for tidligintervensjon, Betina Sunde, tror noe av nøkkelen til PSBUs suksess er at tjenesten har klart å etablere et bredt fagmiljø av psykologer.

- På et tidspunkt var det krefter som ønsket å spre oss rundt på skolene. Det ville ha betydd en utarming av det sterke fagmiljøet, en av suksessfaktorene. Vi trenger inputen og veildningen som ligger i det daglige samkvemmet med kompetente kolleger, sier hun.

Psykologtjenesten er den største enheten innen PSBU og er i dag dekket av åtte psykologstillinger. Samtlige er psykologspesialister eller under spesialisering. Rekruttering har ikke vært noe problem. Ved nyansettelser går jungeltelegrafen.
- Det er altså fullt mulig å skape kommunale arbeidsplasser som er attraktive for psykologspesialister, påpeker Sunde.

Skreddersøm

I kommuner med færre innbyggere mener hun interkommunalt samarbeid eller ulike nettverksløsninger er veien å gå for å skape et fagmiljø. Selv driver PSBU veiledning av psykologer ansatt i mindre kommuner.

PSBU er i dag organisert i seks enheter der Psykologtjenesten er den største. De øvrige er Spiseforstyrrelsesteam, Forsterket helsetjeneste for flyktninger og innvandrere, Forebyggende helsetiltak for barn av psykisk syke foreldre, Senter for sorg og selvhjelp og Avlastnings- og ressurssenter.

- Skreddersøm er nødvendig for at alle skal bli møtt ut fra sine egne behov, sier Ellen Skjerven.

På skrytelisten

Bærums førstelinjetilbud til barn og unge har havnet langt opp på skrytelisten til lokale folkevalgte som treffer kolleger utenfor kommunegrensene. Varaordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) sier tilbudet har solid politisk støtte.

- En viktig oppgave som folkevalgt er å lytte til hvordan befolkningen opplever de kommunale tjenestene, på godt og vondt. PSBU er et av de tilbudene jeg får flest gode tilbakemeldinger om, og som også skårer høyt på kommunenes generelle brukerundersøkelser. Det gjør meg stolt, sier hun.

Hammer Krogh er tydelig på at det lønner seg å forebygge:
- Dette tilbudet kan ikke ses isolert fra de positive langtidsvirkingene både for den enkelte og samfunnet som helhet. Dette perspektivet er kanskje det viktigste når vi i dag feirer oss selv, sier hun

Emneord: forebygging

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.