Herøy:

Ut av angsten uten ventetid

Et foreldrepar er bekymret for sønnens angst og sender brev til kommunehelstjenesten. Normalt ville det ha gått måneder før gutten hadde fått time. På den tiden kunne problemet ha vokst seg mange ganger større. I Herøy kommune i Møre og Romsdal fikk han hjelp etter to dager.

Takket være Ivar Ørstavik, mannen bak kommunepsykologprosjektet i øykommunen Herøy. Med cirka 8000 innbyggere som pasientgrunnlag, utgjør han et av landets få tilbud om lavterskel psykologhjelp. Stikkordet er tidlig intervensjon.
- Vi kan trå til før symptomene blir alvorlige nok til å kreve mer omfattende behandling i sykehus eller distriktspsykiatriske senter (DPS), opplyser han. 

En sms kan være nok

Ivar Ørstavik

De fleste som henvender seg får tilbud innen en uke. Haster det, tilbyr kommunepsykologen time samme dag eller dagen etter. Til nå har ingen fått nei. Ventelister eksisterer ikke. For å få kontakt med kommunepsykologen, kan en tekstmelding være nok.

Prosjektet startet i september 2007 og skal i første omgang vare i tre år. Brorparten av midlene er blitt utløst gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse. Planen ble avsluttet årsskiftet 2008/09.

- Det er ille å måtte vente når du er deprimert eller har angst. Noen pasienter får i praksis aldri hjelp, med mindre de er villig til å betale av egen lomme, opplyser han.

Til nå har kommunepsykologprosjektet fått henvist 210 pasienter i aldersgruppen 7 til 79 år. Angst og depresjon er viktigste årsak til å ta kontakt. En foreløpig oversikt viser at en stor del av pasientene er blitt bedre. Hos noen er tilstanden uendret, og noen få har droppet ut av behandlingen.

Veiledning og rådgivning

I tillegg til å drive pasientbehandling, gir Ørstavik veiledning og rådgivning blant annet til ansatte i skoler, barnehager, PP-tjenesten og barnevernet. Tema kan eksempelvis være skolevegring eller tilknytningsforstyrrelser.

Ørstavik sier at klinisk arbeid først og fremst handler om for å skape grunnlag for forandring.
- Pasientene vil ha råd og hjelp for å få til en positiv endring. Jeg har ansvar for å gi hjelp som gjør en forskjell.

Pasientene får i utgangspunktet tidsbegrenset behandling hos kommunepsykologen, med mulighet for oppfølgende behandling hos andre i kommunen. De alvorlig syke skal ha et tilbud ved nærmeste DPS i Volda.

Psykolog + lege = vinn-vinn

Kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen i Herøy sier en klinisk psykolog er en god investering i kompetansespredning i kommunen.
- Vi har blant annet et prosjekt der vi ser på hvordan psykologen kan bidra til at skole og barnehage kan avdekke ADHD tidligere, slik at vi kan iverksette tiltak så fort som mulig til fordel både for barn og familie, sier han.

- Vi henviser til hverandre. Det er nyttig både for meg og mine pasienter at jeg kan henvise til psykolog som er nær og uten ventetid, sier Aasen.
Samlokaliseringen er en fordel, og fører til lav terskel og mulighet for muntlig kommunikasjon på timen.

- Ørstavik hjelper til med diagnostisering og terapeutisk oppfølging. Alternativet er spesialisttilbud i Volda, men det kan som kjent ta både vinter og vår, sier han.

Samhandling som funker

I psykiatriplanen for Herøy er tverrfaglighet og samhandling bærende prinsipper. Kommunepsykologstillingen er en integrert del av kommunehelsetjenesten. Psykologer er sidestilt med fastleger. Psykologen er samlokalisert med blant annet fastleger, helsesøstre, fysioterapeut og ergoterapeut. Han kan kontaktes direkte, eller henvises fra en av de andre innenfor de kommunale tjenestene. Etter halvannet års drift, viser det seg at 84 prosent av henvisningene kommer fra andre fagfolk i kommunehelsetjenesten. Kommunepsykolog Ivar Ørstavik tar det som et holdepunkt for at samhandling fungerer.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.