Skedsmo:

Snarvei til hjelp når livet butter imot

Ingen henvisning, kort ventetid, hjelp i eget nærmiljø. Psykisk helseteam i Skedsmo strekker gjerne ut en hånd til voksne som trenger en profesjonell samtalepartner når livet vender vrangsiden ut.

- Veien til behandling har vi gjort så kort som mulig for voksne med milde og moderate psykiske lidelser. Vi er overbevist om at det er det som skal til for å forebygge et alvorligere sykdomsforløp. Det er en håndsrekning til den enkelte og er overbevist om at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Et telefonrør unna

Det sier psykolog Lone Løvschall, avdelingssjef Arild Hammerhaug og psykiatrisk sykepleier Sissel Engen Nilsen. Sammen med ytterligere en psykolog og en psykiatrisk sykepleier yter de psykisk helsehjelp med lav terskel til voksne.

Sissel Engen Nilsen, Arild Hammerhaug og Lone Løvschall

Vi møter dem i Voldgata 1 i Lillestrøm. Halvannet steinkast fra jernbanelinjen, i en gammel bygård, finner man noen å snakke med om behovet skulle oppstå fordi livet butter imot. Uansett hvor du befinner deg i kommunen, er en profesjonell samtalepartner bare et telefonrør unna. Snarveien til psykisk helsehjelp uten å måtte gå omveien om lege, har eksistert i cirka 10 år med midler gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse som varte fram til årsskiftet 2008/2009. Nå videreføres tjensten på kommunens eget budsjett. Man kan ta kontakt enten man opplever sorg eller angst, havner i en livskrise eller ”bare har det litt vanskelig”.

Hvis ikke problemet løses allerede gjennom den første innledende telefonsamtalen, vil pasienten få et tilbud i løpet av en knapp uke. Det kan være individuelle samtaler, rådgivning og støtte i en vanskelig livssituasjon, kortvarig behandling, kurs i å mestre depresjon, familiesamtaler eller samarbeid med andre hjelpeinstanser.

I alvorlige tilfeller kan hjelp fra spesialisthelsetjenesten være det beste alternativet.

- Vi jobber innenfor et helt annet lovverk enn andrelinjetjenesten og kan være raske og fleksible.Vi har ingen langvarige inntaksprosedyrer eller ventelister og kan gå langt for å tilpasse oss brukernes behov. Erfarer vi at det er behov for mer omfattende hjelp, tar vi kontakt med spesialisthelsetjenesten, opplyser Løvschall.

Midt i virkeligheten

Poenget er å høvle ned terskelen inn til det psykiske helsetilbudet.
- Fortsatt er det slik at noen opplever at veien til pykisk helsehjelp er lang og bratt. Både fordi psykologtilbudet er begrenset og fordi det i mange tilfeller fortsatt kjennes skambelagt med psykiske lidelser og derfor koster å be om hjelp. Desto viktigere er det vi ikke legger unødige hindringer i veien når folk ønsker bistand, sier Løvschall.

Psykisk helseteam har erfart at det har betydning å kunne være raske og å yte hjelpe i folks eget nærmiljø.
- Vi befinner oss midt i den hverdagen som pasienten befinner seg i til daglig. Det er her forandringene foregår, ikke inne på psykologkontoret, sier de.

Per dags dato har teametansvar for cirka 135 aktive klienter.

Løvschall mener at flere ville ha blitt gående lenger med problemene uten innsatsen fra Psykisk helseteam. I en sånn situasjon øker risikoen for et alvorligere sykdomforløp og ditto behovet for mer langvarig og omfattende hjelp.

- Vi er litt almennpraktikere og tilbyr ikke langvarige terapi med konsultasjoner flere ganger per uke. Vi kan selvfølgelig heller ikke erstatte spesialiserte akuttpsykiatriske tilbud som reguleres av eget lovverk. Den som tilbys hjelp hos oss, er gjerne i stand til å jobbe, men trenger kortvarig hjelp som er lite ressurskrevende.

- Etter ti års virke vet vi imidlertid at vi kan gjøre en forskjell, sier hun.

 

Fakta om Psykisk helseteam i Skedsmo

I Skedsmo kommune kan du ta kontakt med Psykisk helseteam om du har

  • har vanskeligheter med å fungere i hverdagen
  • opplever sorg, angst, depresjon, nedstemthet eller krisehendelser

 Teamet tilbyr blant annet

  • individuelle samtaler
  • rådgivning, veiledning og støtte i en vanskelig livssituasjon
  • kortvarig behandling av lettere psykiske lidelser
  • kurs i depresjonsmestring (KID)
  • familiesamtaler
  • samarbeider med andre hjelpeinstanser

Tjenesten er et lavterskeltilbud. Det innebærer at du ikke trenger henvisning fra lege eller noen skriftlig søknad for å få hjelp.

Emneord: førstelinjen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.