Fra bekymring til handling

”Hver dag som går uten at vi gjør noe for et barn vi er bekymret for, kan være en dag for mye”, heter det i en ny handlingsveileder for fagpersoner som vil kutte avstanden fra tanke til handling når de mistenker at barn har problemer.

Bak veilederen står et tverrfaglig team av blant andre helsesøster, barnevernspedagog og kommunepsykologer i Lørenskog kommune.

Veilederen tar utgangspunkt i erfaringer mange i hjelpeapparatet vil kjenne seg igjen i.

Vi venter for lenge:

  • Med å erkjenne at et barn har problemer
  • Med å ta opp bekymringene med kolleger
  • Før vi kontakter barnevernstjenesten, pedagogisk psykologisk kontor, psykisk helsetjeneste for barn og unge og helsetjenesten

Veilederen gir konkrete råd om hvordan man kan gå systematisk til verks for å omsette magefølelsen i objektive observasjoner:

Skriv ned observasjonene dine så objektivt og konkret som mulig: Hva har du sett og hørt? Hva har barnet sagt og gjort? Er det noe i samspillet mellom barnet og foreldrene som har gjort deg bekymret? Har du selv sett eller hørt noe om barnet eller foreldrene i privat sammenheng som også styrker magefølelsen din? Hvor lenge har du vært bekymret?

Både akutt hjelp og mer langsiktige tiltak blir omtalt.

Gå til handlingsveilederen Tidlig intervensjon og langsiktig oppfølging.

Veilederen er resultat av modellkommuneprosjektet fra 2008-2014. Dette er en statlig satsning for å nå barn med foreldre som har psykiske vansker, volds- og rusproblemer. Det er en felles satsning mellom Oppvekst- og utdanningsseksjonen og Helse- og omsorgsseksjonen. Handlingsveilederen bygger på en tilsvarende veileder om barn i rusfamilier utarbeidet av Borgestad klinikken i 2007.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.