Bedre psykisk helse med lavterskeltilbud

Barn og unge i Bærum har fått bedre psykisk helse etter at terskelen til psykisk helsehjelp ble høvlet ned. Det er konklusjonen i en evalueringsrapport som baserer seg på brukernes egne tilbakemeldinger om Team for tidlig intervensjon – Psykologtjenesten ved Psykisk helsetjeneste for barn og unge (PSBU).

De fleste mener at problemet de henvendte seg for, er blitt litt eller mye bedre etter behandling. Resultatet fremkommer etter at til sammen 138 foreldre og barn/ungdom mellom 11 og 18 år svarte på spørreskjema før og etter korttidsbehandling. Noen ble i tillegg dybdeintervjuet. Kun én ungdom rapporterte at situasjonen var blitt verre.

Løser problemer

Prosjektleder og psykolog Anne Lothe Brunstad mener at psykologtilbudet med stor sannsynlighet bidrar til å løse problemene brukerne henvender seg med.
- Siden de fleste synes å være tilfredse og rapporterer om betydelig mindre vansker etter få samtaler, er det rimelig å konkludere med at tilbudet forbygger at mer alvorlige problemer får utvikle seg, sier hun.

De fleste av informantene mente at behandlingskontakten med psykologen var fra middels til god. De la vekt på at psykologen tok hensyn til hva de sa, raskt oppfattet problemet og at det ble snakket på en forståelig måte om ting som opplevdes om nyttig.

Ungdom gir ifølge Brunstad inntrykk av å profitere bedre på hjelpen enn de minste.
- Ungdommen selv eller foreldrene tar gjerne selv kontakt og signaliserer dermed et eierforhold til sine egne problemer. For de minstes vedkommende er det gjerne helsesøster som er pådriver.

Forskjell på små og store

Egenmotivasjonen og problemerkjennelsen er muligens derfor ikke så stor i denne gruppen. Det kan igjen innvirke på effekten av hjelpen, sier hun. I en del tilfeller, påstår Brunstad, kan helsesøsters bekymring skyldes psykiske vansker hos foreldrene, noe man vet kan påvirke samspillet med barnet på en negativ måte.

Brunstad mener evalueringen viser at tjenesten yter hjelp i tråd med det som myndighetene definerer som lavterskelhjelp.

  • De fleste får vite om tjenesten av helsesøster, skole/barnehage.
  • De fleste har vansker som er små og tydelige, men sjelden alvorlige.
  • Ventetid for første samtale med psykolog er for de fleste 2-4 uker.
  • Gjennomsnittlig antall samtaler er 3,25. Jo eldre barn, jo flere samtaler.

Psykologtjenesten ved PSBU retter seg mot barn, unge og foreldre med problematikk som ikke kvalifiserer for tung diagnostikk, men som likevel trenger hjelp for å mestre hverdagen. Tilbudet er gratis og gis uten henvisning. Alle som henvender seg får kontakt med en fagperson på telefon samme dag, eller dagen etter for deretter å bli vurdert for samtale med psykolog. Tilbudet er en korttidstjeneste som hjelper dem som er i risikosonen for å utvikle psykiske vansker.

Emneord: førstelinjen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.