50 veier til bedre psykisk helse

Få samfunnsarenaer unngår oppmerksomhet når Folkehelseinstituttet onsdag 19. januar lanserer 50 tiltak for bedre psykisk helse. I rapporten Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger blir økonomi, arbeidsliv, skoler, barnehager, eldresentre etc. utpekt til områder med vel så stor innflytelse på folks psykiske helse, som tiltak i selve helsevesenet.

Befolkningens helse blir i stor grad påvirket av forhold som ligger utenfor helsetjenestens kontroll, er holdningen.

Rapporten fremhever ikke minst at barnehager av høy kvalitet har en rekke psykisk helsefremmende effekter for de fleste barn.

Det foreslås blant annet hjemmebesøk hos familier med førskolebarn – primært for å forebygge og avdekke fysisk og seksuelt misbruk.

Også eldresentrene blir viet oppmerksomhet: De bør videreutvikles slik at de fremmer psykisk helse og forebygger ensomhet, fysisk inaktivitet og depresjon. Her trengs imidlertid mer kunnskap om hva som fungerer, heter det.

Rapporten er laget på bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet, og må ses i sammenheng med forslaget til ny folkehelselov.

Blant noen av de viktigste tiltakene for å forebygge psykiske helseproblemer er høy sysselsetting, skoler og barnehager der miljø og helse tas på alvor, og forebyggende tiltak på sentre der eldre møtes.

Angst og depresjon er de mest utbredte, og for samfunnet klart mest kostnadskrevende psykiske lidelsene. Samtidig er disse lidelsene lettest og mest lønnsomme å forebygge.

Rapporten anbefaler at programmer og grupper som forebygger angst og depresjon er lett tilgjengelig i alle kommuner.
– Selv en liten reduksjon i antall nye tilfeller i en av disse gruppene vil ha store positive konsekvenser for samfunnet: Færre vil berøres av lidelsene som pasient eller pårørende, og presset på helsetjenestene vil reduseres, sier Ellinor Major, assisterende direktør for psykisk helse ved Nasjonalt folkehelseinstitutt

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.