Eksempler 2009-2014

Få samfunnsarenaer unngår oppmerksomhet når Folkehelseinstituttet onsdag 19. januar lanserer 50 tiltak for bedre psykisk helse. I rapporten Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger blir økonomi, arbeidsliv, skoler, barnehager, eldresentre etc. utpekt til områder med vel så stor innflytelse på folks psykiske helse, som tiltak i selve helsevesenet.

- Nei, det betaler seg for lokalsamfunnet, svarer Anne-Kristin Imenes kontant. Arbeidet som kommunepsykolog for Nøtterøys rundt 20.000 innbyggere er et gode, både for befolkningen og for kommuneøkonomien, mener hun.

Namsos-ordfører Morten Stene vil rive ned barrierene til psykisk helsehjelp for sine innbyggere og har klokkertro på at en investering i høy kompetanse i førstelinjen vil lønne seg. - Får mennesker med psykiske plager hjelp i en tidlig fase, minsker risikoen for en alvorligere sykdomsutvikling, sier han.

- Hva kan være en viktigere oppgave for en ordfører enn å legge til rette for befolkningens livskvalitet, spør Arne Holte, divisjonsdirektør for psykisk helse ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Få har gjort mer enn ham for å spre kunnskap om omfanget av psykiske lidelser i Norge. Nå appellerer han til kommunene om å omsette kunnskapen i et krafttak for å bygge opp robust psykisk helsehjelp i førstelinjen.

Eldre glipper unna psykiske helsetjenester. Det vil Askøy kommune gjøre noe med og har ansatt eldrepsykolog for å gi befolkningen i det øvre alderssjiktet et fullverdig helsetilbud. Forventet resultat: Bedre livskvalitet og flere eldre som kan bo lenger i eget hjem.

Psykologen møter andre typer og mer varierte problemstillinger i kommunen enn i andre deler av helsevesenet. Den største utfordringen er å sette grenser for stillingen, skriver psykologspesialist Siv Åse Syrstad i denne fagartikkelen om sine erfaringer fra Orkdal. Artikkelen inngår i kunnskapsdatabasen som etableres av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) 20. oktober.

Plutselig fant hun seg selv foran et TV-kamera og en offensiv Dagsrevyen-reporter med varm mikrofon. Kjersti Hildonen (31) som har frontet kampen mot kuttene i Lørenskog kommunes lavterskeltilbud , var i ferd med å få sin ilddåp som tillitsvalgt for Norsk Psykologforening. 16. juni ble kampen kronet med seier.

Barn og unge i Bærum har fått bedre psykisk helse etter at terskelen til psykisk helsehjelp ble høvlet ned. Det er konklusjonen i en evalueringsrapport som baserer seg på brukernes egne tilbakemeldinger om Team for tidlig intervensjon – Psykologtjenesten ved Psykisk helsetjeneste for barn og unge (PSBU).

Kommunepsykolog Karianne Framstad Holden har gjort psykisk helse til en ”snakkis” blant folk som jobber med barn og unge i Levanger kommune. Det har hun oppnådd ved å gjøre ”hjelp til hjelperne” til jobb nummer én. Effekt på sikt: Mindre press på spesialisthelsetjenesten.

Flere familier som tar kontakt før problemene er blitt så alvorlige at de må ha mer omfattende hjelp. Det er resultatet etter at familietjenesten i Larvik i 2002 ble reorganisert og etablerte familiesentre, uten tilførsel av nye ressurser.

- Vi vil ha de beste, og vi vil ha dem i første rekke, sier Ellen Skjerven, leder for Psykisk helsetjeneste for barn og unge (PSBU) i Bærum kommune. På tiårsdagen for etablering av tilbudet, ber vi henne forklare suksessen. Skal det gjøres med ett ord, velger hun ´kompetanse´.

I over 10 år har Askøy kommune gjort porten vid for barn og unge som trenger psykisk helsehjelp. De tre psykologene i frontlinjen har stor tro på at førstelinjetilbudet har ført til færre akuttinnleggelser.

Et foreldrepar er bekymret for sønnens angst og sender brev til kommunehelstjenesten. Normalt ville det ha gått måneder før gutten hadde fått time. På den tiden kunne problemet ha vokst seg mange ganger større. I Herøy kommune i Møre og Romsdal fikk han hjelp etter to dager.

Ingen henvisning, kort ventetid, hjelp i eget nærmiljø. Psykisk helseteam i Skedsmo strekker gjerne ut en hånd til voksne som trenger en profesjonell samtalepartner når livet vender vrangsiden ut.

Psykologisk lavterskeltilbud til befolkningen i et livsløpsperspektiv. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.