Kommentar

Vi klarer det ikke!

Tillitsvalgte gjør mye usynlig arbeid for å opprettholde gode tjenestetilbud i psykisk helse og rusbehandling.

Rune Frøyland

Rune Frøyland

Det kan være høringer og bidrag til lokale utredninger, og bidrag til organisering av tilbudene. Det er innspill til budsjetter, og det er fokus på arbeidsvilkår som sikrer trygge og stabile tjenester: Arbeid som for det meste gjøres i det «skjulte»; i konstruktive dialoger med direktører og arbeidsgivere, og langt unna medieoppslag og offentlig fokus. 

Vi ser allikevel at tillitsvalgte sier ifra høyt og i det offentlige rom når de ikke når frem i andre kanaler. Og vi ser at dette er virkningsfullt. Synspunkter er troverdige når de kommer fra tillitsvalgte som representerer hele psykologgrupper på arbeidsplasser og sykehus. Også stortingspolitikere refererer til synspunkter fra foreningens tillitsvalgte i debatter og i argumentasjoner. 

De siste månedene har mye oppmerksomhet vært rettet mot helseministerens «gylne regel» om høyere vekst i tjenestetilbudet for psykisk helse og rus enn i somatikk.

Det legges merke til og tas på alvor når syv hovedtillitsvalgte på ulike sykehus i felleskap i Dagsavisen 14. januar skriver til ministeren at: «Vi klarer det ikke! Det er ikke mulig å gjennomføre økt vekst innenfor dagens økonomiske rammer og foretakenes prioriteringer». 

Les også

Ministerens svar i sykehustalen 15. januar var å annonsere at nå skal pasienter ha kortere ventetid til behandling i psykisk helse og rus. Hovedtillitsvalgte fra hele ni sykehus følger i fellesskap opp den alarmerende meldingen fra Dagsavisen 14.januar i samme avis 23.januar. 

De skriver: «Å ta pasienter raskere inn, betyr at andre skrives raskere ut! Vi må avslutte behandling for tidlig; før vi er ferdige», og de fortsetter: «Begrenser vi antall behandlingstimer til 20, vil om lag annenhver pasient gå glipp av (virksom) behandling: Det må reell ressursvekst til!». 

Les også

Våre tillitsvalgtes beskrivelser er svært alvorlig. Vi er glad for å ha kraftfulle og tydelige tillitsvalgte som ivaretar pasientenes helsetjeneste og som sier ifra når tjenestene blir dårligere! Disse fakta kan ikke bortforklares med politisk retorikk.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.