Verdien av en plan

President i Psykologforeningen Håkon Kongsrud Skard

Foto: Fartein Rudjord

Forrige uke avholdt sentralstyret fysisk møte for første gang siden februar, hvor (nesten) alle kunne møtes i Oslo under strikt smittevernsregime. Gleden over å treffes igjen var stor.

Den ble bare større av å kunne behandle landsmøtevedtakene om strategier for utvikling av tjenestene - i både kommune og psykisk helsevern/tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette strategiarbeidet har vært lærerikt både for organisasjonen og meg personlig. Det har avdekket hva vi allerede gjør og hva vi burde gjøre mer av. Hva vi vet og hva vi ikke vet.

"

Tjenesteområdene strategiene skal benyttes på er vidt forskjellige på flere måter.

"

Hensikten med disse vedtakene er å kunne gi en plattform for foreningens arbeid i årene fremover, samtidig som de er fleksible nok til å kunne tilpasses fagets og samfunnets utvikling. I tillegg må de være konkrete nok til at medlemmene kan holde sine tillitsvalgte ansvarlige for deres innsats og være et godt verktøy for tillitsvalgte. Det er derfor gleden var stor, fordi vi begynner å se at dette arbeidet tar form.

Tjenesteområdene strategiene skal benyttes på er vidt forskjellige på flere måter. I PHV og TSB utgjør vi den største gruppen ansatte og vårt bidrag til disse tjenestene har pågått i flere årtier. I kommunen har vi vært i PPT i lange tider, men kommunepsykologrollen er så godt som splitter ny. Derfor er den ene strategien rettet mot å bevare og videreutvikle et tilbud vi har stort eierskap til, mens den andre handler om å få et større fotfeste og utvikle en nysatsning.

Sektorene vi søker å påvirke er også vidt forskjellige. Sykehussektoren består av 20 helseforetak og 4 regionale helseforetak, hvor vi har tillitsvalgte på alle nivåer. Kommunesektoren består av 356 kommuner og 11 fylkeskommuner, hvor vi har tillitsvalgte spredt ut i enkeltkommuner og fylker. Den ene skal kun levere helse, den andre skal levere helse i tillegg til alt annet som befolkningen trenger.

"

Vi kan oppleve at tilbudet som gis et sted ikke er faglig godt nok- men hvorfor?

"

Man skulle derfor tro at strategiene vil se helt forskjellige ut. Det vil være aspekter som skiller dem, men jeg er mer slått av de aspektene som er like. Nemlig gjennomgangstemaet av manglende kunnskap.

Vet vi hva som skiller en DPS fra en annen og hvorfor? Vet vi hva tilbudet er i en kommune sammenliknet med en annen? Hvilken av dem har organisert seg best og gir det beste tilbudet? Her vi inne i komplekse problemstillinger som handler om ønsket og uønsket variasjon. Vi kan oppleve at tilbudet som gis et sted ikke er faglig godt nok- men hvorfor? Og hvordan kan vi vise at dette tilbudet skiller seg negativt ut- at ikke forskjellen som vises er en ønsket variasjon? Vårt budskap må kunne si noe om tilstrekkelige faglige betingelser samtidig som vi forfekter verdien av et tilpasset tilbud - det vil si ønsket variasjon.

Vi ser at dette også påvirker hvordan vi tenker om vår egen organisasjon. Vi er helt avhengige av tilgang til informasjon og påvirkningsmulighet lokalt og regionalt, ikke bare nasjonalt. Selv om lerretet er langt, så er jeg optimistisk. Vi ser formen av viktige deler ved vårt fremtidige arbeid og det gir også retning for foreningens egen utvikling. Det gjør godt å tenke på fremtiden. Jeg gleder meg til å kunne presentere arbeidet for medlemmene etter hvert - forhåpentligvis i fysiske møter, for det unner jeg flere enn Sentralstyret gleden av å oppleve igjen.

For noen er det nå høstferie rett rundt hjørnet. Det har vel ikke manglet på tid med familien i disse tider for de fleste og ei heller tid i vår vakre natur. Likevel unner jeg de av dere som tar ferie en velfortjent pause og kanskje et avbrekk fra hverdagen.

 

Alt godt.

 

Håkon Kongsrud Skard

President

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.