Avtalespesialistene:

Utsettelse i strid med politiske signaler

Tiden blir holdt igjen

Psykologforeningen er overrasket over at Helse Sør-Øst RHF anbefaler å utsette en økning av antall driftsavtaler for avtalespesialister i psykisk helsevern.

Det var i det innledende forhandlingsmøtet med helsedepartementet og de regionale helseforetakene den 11. mai at Psykologforeningens visepresident Rune Frøyland påpekte det urimelige i at Helse Sør-Øst RHF nå vil vente med å øke antall driftsavtaler.

– Det forsinker prosessen med en nødvendig utvidelse av tilbudet innen psykisk helsevern, noe det er politisk enighet om å gjøre, sier han.

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for cirka 230 driftsavtaler innen psykisk helsevern. Det er om lag halvparten av avtalehjemlene på landsbasis innen samme sektor. Avtalespesialistene står for en stor del av den polikliniske virksomheten i regionen.

Klar politisk målsetting

Rune Frøyland

Rune Frøyland

Avtalepraksis er desentralisert og effektiv spesialisthelsetjeneste som pasientene ønsker og er fornøyd med. Det har lenge vært erkjent at antallet hjemler er for lite i forhold til behovet. Regjeringen har derfor som klar målsetting å utvide antallet. Det fremgår både av regjeringserklæringen og oppdragsdokumenter til RHF´ene. Hensikten er å øke tilbudet på psykisk helsehjelp og gjøre hjelpen mer tilgjengelig for dem som trenger den..

I 2014 innledet Helsedepartementet, de regionale helseforetakene sammen med Legeforeningen og Psykologforeningen derfor en dialogprosess for å utvikle ordningen. For at ordningen skulle utvides, ble partene ble enige om å gjøre noen endringer i rammeverket. Blant annet ble det inngått nye rammeavtaler, samarbeidsavtaler med helseforetakene, krav om tilknytning til helsenett etc.

Kapasitetsproblem

Helse Sør-Øst RHF er nå i sluttfasen av arbeidet med en regional plan for avtalespesialister. I planarbeidet vil behovet for avtalespesialister og samlet spesialisthelsetjenestetilbud i de ulike områdene i regionen stå sentralt. I utkastet til sluttrapport fremgår det at det i dag er et kapasitetsproblem i psykisk helsevern, og at psykisk helse må prioriteres.

 

"

Det har lenge vært erkjent at antallet hjemler er for lite i forhold til behovet

"

– Helse Sør-Øst foreslår likevel å vente med å etablere nye driftsavtaler i psykologi inntil samarbeidsavtaler i alle eksisterende avtaler er på plass. Det er en trenering som strider mot entydige politiske signaler og det partene var enige om i dialogprosessen, påpeker Frøyland.

Han mener Helse Sør-øst bidrar til mytespredning om avtalespesialistenes innsats når de i utredningen skriver at: «…vi kan ikke være helt sikre på at det er pasienter med det største behovet som får behandling hos avtalespesialistene» (vår understreking).

Prioritert behandlingsbehov

Frøyland sier at en overveiende andel av pasientene hos avtalespesialister i psykologi, har et prioritert behandlingsbehov.

– Vi er også sikre på at avtalespesialister har et betydelig større antall behandlingstimer per dag, enn behandlere i andre tjenester. Dette er altså effektive tjenester til stort gavn for dem som har behov for dem, og det er på høy tid å utvide tilbudet, sier han.

Helse Sør-Øst sier i sin rapport at helseforetakene oppfatter at det noen ganger behandles pasienter som ikke burde behandles i avtalepraksis, og at pasienter noen ganger går for lenge i behandling.

Urovekkende

Frøyland har meddelt Helsedepartementet og statens forhandlere at han synes dette er et urovekkende lavt presisjonsnivå fra Helse Sør-Øst i en rapport angående så alvorlig vurdering som behovet for økning av tilbudet til pasienter med psykiske lidelser.

Psykologforeningen har bedt om et møte med Helse- og omsorgsdepartementets politiske ledelse for å ta opp Helse Sør-Østs begrunnelse for å utsette utvidelsen av ordningen med avtalespesialister.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.