Ting å huske på før ferien kommer

Person spiser is

Foto: Shutterstock

Her er en gjennomgang av hvilke rettigheter og plikter du som arbeidstaker har i forbindelse med ferie.

Det er ennå litt tid igjen før fellesferien er her, men mange er nok allerede i planleggingsmodus, og noen har kanskje allerede bestilt billetter og overnatting for sommeren. Vi i Psykologforeningen tenker at det i den forbindelse kan være lurt å gi en liten gjennomgang av hvilke rettigheter og plikter du som arbeidstaker har i forbindelse med ferie.

Husk også at du selv er ansvarlig for å spare opp midler til ferie dersom du er selvstendig næringsdrivende.

Du har plikt til å ta ut ferie

Det kan kanskje høres rart ut at det er en plikt knyttet til noe som er en lovfestet rett. Samtidig som arbeidsgiver har plikt til å sørge for at du tar ut ferie hvert år, finnes det altså en tilsvarende plikt for deg å ta ut denne ferien. Slik forsøker ferieloven å forsikre din rett til årlig ferie.

Dette betyr at selv om arbeidsgiver ikke mener det er kapasitet nok til at du tar ut ferie, eller om du selv ikke ønsker å ta ut ferie, så er både du og arbeidsgiveren din pålagt å sørge for at du har ferie.

Som følge av dette er det også ulovlig å inngå avtaler om økonomisk kompensasjon mot at du som arbeidstaker ikke avvikler ferie. Ved siden av dette finnes det likevel noen unntak fra plikten du har til å ta ut ferie.

Noen unntak fra plikten

De vanligste unntakene er for arbeidstakere som ikke har full opptjening. Selv om alle har rett til full feriefritid hvert år, kan en arbeidstaker som ikke har fullt opptjente feriepenger til å dekke lønnsbortfallet i ferien, motsette seg å ta ut ferie. Dette gjelder likevel ikke dersom virksomheten for eksempel holder sommerstengt – i så fall kan du pålegges å ta ut ferie likevel.

Også ved sykdom kan du slippe å måtte ta ut ferie. I utgangspunktet gjelder dette dersom du blir syk før ferie, og dette varer inn i en allerede avtalt og planlagt ferie. I så fall kan du også kreve at ferien utsettes til senere på året.

Dette gjelder også dersom du blir syk underveis i en ferie. I begge tilfeller må du kunne dokumentere sykdom med legeerklæring.

Dine rettigheter

Ved siden av å sørge for at du som arbeidstaker tar ut ferie hvert år, har ferieloven også bestemmelser som sier noe om når du har rett til å ta ut ferie. For eksempel kan du kreve tre uker ferie i perioden mellom 1. juni og 30. september, også kalt hovedferieperioden. Dette gjelder likevel ikke for deg som tiltrer stillingen etter 15. august i året ferien skal tas ut (altså dersom du tiltrer etter 15. august i år).

Dersom du har foreldrepermisjon med rett til foreldrepenger etter folketrygdloven i hele denne perioden, kan du motsette deg å avvikle hovedferien i løpet av dette året.

De fleste psykologer jobber i offentlige virksomheter, enten i kommune, stat eller helseforetak. For de som er ansatt i disse virksomhetene, vil det som hovedregel være tariffavtaler som gir én ekstra ferieuke i året.

Det er likevel praksis på flere private arbeidsplasser at man også der gis mer ferietid enn lovens minstekrav. Med den ekstra ferieuken vil man ha krav på fem uker ferie totalt.

Flytte ferien

I ytterst få tilfeller kan det hende at arbeidsgiver ønsker å flytte på ferien din etter at den er fastsatt. Dette dreier seg om når det er «nødvendig på grunn av uforutsette hendinger».

Kravet til nødvendighet i disse tilfellene er strengt. Ofte vil det måtte være snakk om at det blir store driftsproblemer eller stans i driften dersom arbeidstakerne tar ut ferie, og det ikke er mulig å skaffe vikarer.

Det er også regler knyttet til ferie i oppsigelsestid, fravær knyttet til permisjoner og militærtjeneste med mer.

Ta gjerne kontakt med oss i  Forhandlingsavdelingen  om du har spørsmål om ferie og andre ting!

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.