Kommentar

Store forventninger til psykisk helse

Gutt trykker på smilefjes

Vi gratulerer regjerings- og støttepartiene med fornyet tillit. Gratulasjonene ledsages av store forventninger, skriver Tor Levin Hofgaard.

For oss som er opptatt av psykisk helse, er forventningene naturlig nok store til hva det nye flertallet skal levere de neste årene. Både Venstre, KrF og Høyre har partiprogrammer proppfulle av gode forslag til satsinger på psykisk helse. Rett før valget presenterte helseministeren  Mestre hele livet , en langsiktig strategi for feltet. På flankene hadde han FrP, KrF og Venstre. Strategien ble ledsaget av løfter fra alle fire om en økonomisk forpliktende og helhetlig opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Nå regner vi med at løftene manifesterer seg i konkret politikk. 

 

"

I neste Stortingsperiode er lavterskel, forebygging og tidlig innsats den viktigste oppgaven regjeringen må levere på 

"
Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard

I neste Stortingsperiode tenker jeg at lavterskel, forebygging og tidlig innsats blir den viktigste oppgaven regjeringen må levere på. Men valgkampen har vist at også de andre partiene på Stortinget må være med på et krafttak: Livsmestring i skolen, tverrfaglig skolehelsetjeneste, vekst i antall  tverrfaglige team i kommunen med én dør inn , og med kompetanse til å gi råd og veiledning til barnehager, skoler og fritidsarenaer.  

I Psykologforeningen er vi opptatt av at det nå kommer konkrete tiltak på plass for at de psykiske helsetjenestene skal bli bedre. Vi er opptatt av tjenesteutviklingen og rammevilkårene både i kommunene og på sykehusene til beste for befolkningen. 

Så litt om finansiering.

Da innsatsstyrt finansiering (ISF) ble innført i forrige stortingsperiode, var det blant annet for at det skulle bli mer lønnsomt for sykehusene å prioritere psykisk helse. Vi advarte mot risikoen for vridningseffekter. Mot at sykehusene med ISF ville bli mer opptatt av lønnsomhet enn det som er best for pasientene. Dessverre vi fikk rett: Vi får nå stadig flere rapporter fra våre medlemmer om at hensynet til inntjening trumfer faglige vurderingene av hva som er god behandling.  

Jeg mener vi fortjener et helsevesen som først og fremst er hjelpsomt, ikke lønnsomt . Vi vil derfor be det nye flertallet på Stortinget om en ny finansieringsmodell for sykehusene. 

Avslutningsvis vil jeg si at Psykologforeningen ønsker seg en stortingsperiode hvor det sikres at sykehusene rekrutterer gode, moderne ledere både på toppen og i nærheten pasientene, og der det gis rom for systematiske videreutdanning. G

od ledelse bidrar til å utvikle sykehusene til kunnskapsvirksomheter der de som jobber på gulvet, gis tillit og autonomi til å gjøre fornuftige valg sammen med pasientene. Det vil bringe oss mange skritt nærmere pasientens helsetjeneste, hvor pasientens egne vurderinger og tilbakemeldinger, faget og fagpersonens vurderinger danner utgangspunkt for veivalg i behandlingen. 

Tor

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.