Savnet av det normale

Håkon Kongsrud Skard

Håkon Kongsrud Skard. Foto: Fartein Rudjord

Pandemien preger fortsatt det norske samfunnet, tjenestene vi leverer og foreningen selv.  Men dette er ikke normalen og en dag er hverdagen tilbake. Jeg gleder meg til den dagen. 

Foreningen har jobbet iherdig med å følge opp både medlemmer og myndighetenes arbeid i denne perioden, vi har som resten av samfunnet tilpasset oss - med digitale løsninger, hjemmekontor og smitteverntiltak. Det er ikke tvil om at vi kan beholde noen av de digitale møteflatene som nå benyttes. Det gir ansatte og tillitsvalgte større fleksibilitet, tillater hjemmekontor og sparer både tid, miljø og penger i mindre reiseaktivitet for møter.  

Likevel er det savnet av det gamle som er mest merkbart. Som medlemsorganisasjon er vi avhengige av dialog med medlemmene. Styrking av medlemmenes innflytelse og representasjon var en av de viktigste sakene for meg da jeg søkte dette vervet og Landsmøtet var like opptatt av dette. Hvordan sikrer vi dette når vi ikke kan møtes i store forsamlinger? Allerede har vi måttet flytte alle våre konferanser med tillitsvalgte over på digital plattform. Dette ivaretar noe, men man mister også mye. De uformelle samtalene, det hyggelige samværet og idémyldringen når vi skal utforme politikk sammen. Jeg kjenner på en stor frustrasjon over dette og prøver å minne meg på at dette skyldes en situasjon utenfor vår kontroll. Det hjelper- litt.   

Samfunnet står i den samme situasjonen. Foreningen gikk tidlig ut og advarte mot de negative konsekvensene for befolkningen, særlig de mest sårbare. Barn med utilstrekkelig omsorg, mennesker med psykiske helseutfordringer, familier med sårbar økonomi. Tap av sosiale arenaer, arbeidsledighet og usikkerhet rammer hardest de som har det vanskelig fra før.  

Landsmøtet valgte arbeid og utdanning som hovedsatsningsområde de neste tre årene. Sjelden har disse arenaene for inkludering vært viktigere. Her håper vi at både skolesektoren og arbeidslivet tar med seg den positive lærdommen som denne situasjonen har gitt oss. Det er fullt mulig å ha et inkluderende arbeidsliv som ikke krever at du møter på jobb hver dag. Det er fullt mulig å gi barn den retten de har på utdanning uten at de må sitte i et klasserom. Med over 10 prosent av arbeidsfør befolkning på uføretrygd, den største andelen av disse grunnet psykiske plager, er inkludering viktigere enn noensinne. Foreningen skal jobbe for at alle mennesker får lik tilgang til helsefremmende aktivitet gjennom skole og arbeid, vi vet at det er mulig. 

Ta vare på dere selv, gjør deres beste tross omstendighetene og husk at dette også går over. Jeg gleder meg til å se dere igjen! 

 

Håkon Kongsrud Skard 

President 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.