Kommentar

Satsing i rute

2016 er året da regjeringen har planer om å fremme lovfesting av psykologer i kommunen.

Kommunene har tiden frem til 2020 til å sørge for at psykologene kommer på plass. Å sørge for at det skjer er Helsedirektoratets jobb, og det ligger allerede 300 000 kroner pr. år som tilskudd til de kommunene som ansetter psykolog i helse- og omsorgstjenestene. Fra januar 2016 vil også Fylkesmennene være involvert i arbeidet. 

Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard

Helsedirektoratets egne tall viser at kommunepsykologsatsingen er i rute. I 2013 var det 130 psykologer som jobbet i 95 kommuner/bydeler, mens det nå er 355 psykologer som jobber i 243 kommuner/bydeler. Dette er tall for de som jobber i helse- og omsorgstjenesten, som tilskuddsordningen er rettet mot. 

Målet med psykologsatsingen slik Helsedirektoratet definerer det, er å ”styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus samt vold- og traumefeltet”. Direktoratet slår fast følgende delmål for hvordan kommunene skal benytte psykologkompetansen.

Psykologene skal benyttes

  • i større grad til system- og samfunnsrettet arbeid
  • i større grad til helsefremmende og forebyggende arbeid
  • til utredning, diagnostisering og behandling
  • til mer utadrettet arbeid
  • i forpliktende tverrfaglig og flerfaglig samarbeid 

 

"

...én psykolog er ikke nødvendigvis nok for å få løst alle oppgaver.

"

I tillegg har allerede Helsetilsynet varslet at de ved fremtidig tilsyn i kommunen vil påpeke behovet for psykologkompetanse for å tilfredsstille lovkravene i den kommunale helse- og omsorgsloven. Leser vi stortingsmeldinger, NOU´er og andre planverk er psykologkompetanse ofte nevnt som helt sentral i fremtiden på stadig nye områder. 

Det som fremstår tydelig, er at én psykolog ikke nødvendigvis er nok for å få gjort alle oppgavene som skal løses. Derfor vil Psykologforeningens bidra til å utforme faglig baserte rollebeskrivelser, som kan hjelpe kommunene og psykologene til å definere den jobben de skal utføre. 

Vi vil også jobbe aktivt for å sikre at kommunenes rammebetingelser fra 2020 blir slik at de kan fortsette å holde på psykologene, og utvikle psykologtjenestene og arbeidsoppgavene, med en trygg og stabil finansiering som sikrer at de kan jobbe fleksibelt og bredt. Vi ser frem til et spennende og godt år.

Tor

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.