Kommentar

Makt og helse

Det går mot slutten av 2016, og tradisjonen tro kom Dagens Medisin med sin årlige kåring av  de mektigste i helse-Norge . Juryen besto stort sett av tidligere politikere, byråkrater og en lege. Gjett hvem som havnet på topp?*

Ja, nettopp – politikere, byråkrater og leger. Listen overrasket ingen; alt er som før

Et av juryens medlemmer, legen Wasim Zahid var inne på det i sitt innlegg da helsemakt-listen ble offentliggjort. Han spurte hvorfor ikke Mark Zuckerberg, Rema-Reitan eller sjefen for Coca Cola Company tronet øverst. Spørsmålet er forståelig: Vårt sosiale liv; hva vi spiser og drikker har enorme konsekvenser for helsen vår.

På min liste over de tre mektigste i helse-Norge kunne du egentlig ha stått selv. Hvordan du velger å leve ditt liv, og hvordan du bidrar i andres, gir stor hverdagsmakt. Også foreldrene, kunne hatt en plass oppe på listen. Et godt og trygt familieliv gir et godt fundament for god helse. Mye helse går i arv selv om helseproblemene i seg selv ikke er arvelige. Har dine foreldre psykiske lidelser eller livstilssykdommer, er det mer sannsynlig at du også får det. Men vi styrer ikke helsa vår alene.

Det er store sosiale helseforskjeller i Norge, og de oppstår ikke i et tomrom. Våre holdninger, våre mestringsstrategier, våre vaner og uvaner bygges tidlig av faktorer utenfor vår egen kontroll. Derfor setter jeg ikke borgeren (eller pasienten), eller foreldrene på toppen av min maktliste.

"

Det er store sosiale helseforskjeller i Norge, og de oppstår ikke i et tomrom.

"

Nummer 1 – og helse-Norges mektigste: Ola (ansatt i friluftsbarnehage)

Gode barnehager med god barnefaglig og barnepedagogisk kompetanse vil i stor grad kunne veie opp for sosiale ulikheter. Med sin kompetanse bidrar Ola til å legge grunnlaget for den mentale kapitalen barna skal utnytte senere i livet. Det være seg i evnen til å lese, skrive, regne (kode), motivere seg for utdanning, mestre en jobb, mestre motgang og medgang. I barnehagen legges også grunnlaget for å gjøre sunne valg, til å mestre behovsutsettelse, til sosial omgang, til å forstå andre, til å se seg selv som del av et felleskap. Det er med andre ord mye helsemakt i hendene på Ola.

Nummer 2 – og helse-Norges nest mektigste: Kari (lærer i barneskolen)

Gode lærere, med høy kompetanse, som viderefører og bygger på det som er skapt av mental kapital i barnehagene, utløser potensial som ligger hos barna og bidrar til nysgjerrighet og trygghet og effektiv læring. Kari og hennes lærerkolleger skaper gode klassemiljøer som forebygger mobbing og hindrer dropout. Det gir et godt utgangspunkt for å mestre arbeidslivet, og dermed for trygg økonomi og redusert risiko for livsstilssykdommer og psykiske lidelser.

Nummer 3 – og helse-Norges tredje mektigste: Mette, Jens, Even, Julie (gode venner, kjæreste…)

I livene våre er fellesskap viktig. Men i vårt samfunn idealiseres individet i så stor grad at mange av oss begynner å kjenne på den eksistensielle frykten for å bli alene. Venner flytter inn og ut av våre liv, familien er i drift, identitetsmarkører skifter fra dag til dag. Å leve slik for lenge kan skape psykiske plager og lidelser. Det kan bidra til at vi søker mot risiko, at vi ruser oss, shopper og spiser mer enn sunt er osv. Og det kan som kjent få store helsemessige konsekvenser. 

"

Ensomhet og isolasjon er like skadelig for helsen vår som røyking.

"

 

Derfor er vennene våre (og kjæresten om man har det) viktige, og jeg plasserer dem blant de mektigste i helse-Norge. Noen du faktisk kan prate med. Noen som ser hvordan du har det, og tar initiativ til å snakke med deg om det. Som du kan stole på, lene deg på når det trengs. 

Ensomhet og isolasjon er like skadelig for helsen vår som røyking. Derfor er dem vi omgås, dem vi kan kalle våre venner, som er ved siden av oss på livets reise, og som forteller oss ”Du er ikke alene”, virkelig blant de mektige i helse-Norge.

 

Riktig god jul, hilsen Tor.

 

*Dette er en forkortet versjon av en tekst som også er publisert i Dagens Medisin.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.