Livskvalitet, arbeid og uførhet

Arnhild Lauveng, visepresident i Psykologforeningen. (Foto: Psykologforeningen)

Hovedsatsingsområdet til Psykologforeningen denne perioden er utdanning og arbeid. Det er en viktig satsing, og pandemien gjorde dette arbeidet enda viktigere enn det allerede var.

Uførhet kan gi nedsatt livskvalitet, utenforskap og økonomiske vansker, for personen det gjelder og for familien, særlig barn. Det er derfor bekymringsfullt at den gruppen uføre som øker mest, er unge under 30 år med milde til moderate psykiske vansker. Noen av disse falt ut av arbeidslivet allerede tidlig i skolegangen, derfor er den kombinerte satsingen på arbeid og utdanning viktig, for å fange opp unge som strever så tidlig som mulig.

Ofte tenker vi at hvis vi oppnår symptomreduksjon, så vil personen automatisk komme tilbake i arbeid igjen. Dette stemmer dessverre ikke. Hvis folk har vært ute av arbeid i mer enn seks uker enten på grunn av sykemelding, permittering eller annet, er det nødvendig med konkrete arbeidsrettede tiltak i tillegg. Dette er særlig relevant nå når mange har vært permittert i lengre perioder. Noen av disse, særlig personer med usikker tilknytning til arbeidslivet og/eller krevende yrker, for eksempel innen renhold, transport eller service, kan ha vansker med å komme tilbake i jobb etter permittering og fravær. Noen kan også ha utviklet angst og/eller depresjon, og det vil være avgjørende for dem selv og for familien deres om de møter en psykolog som aktivt forholder seg til arbeid eller ikke.

Samtidig er dette vanskelige vurderinger. Noen ganger er det viktigste å hjelpe folk i arbeid. Andre ganger blir folk gående for lenge i stadige arbeidsutprøvninger som svekker helsen, gir mer skam og fører til et konstant økonomisk stress som ødelegger muligheten for et stabilt liv for dem selv og familien. Her har psykologer en viktig rolle for å støtte raskere avklaring og få folk inn i en situasjon som gir mer trygghet, mindre stress og høyere livskvalitet.

Det finnes også personer som har fått uføretrygd, men som ønsker å forsøke seg i arbeid igjen, helt eller delvis, men som er usikre på hvordan de gjør dette og trenger støtte på veien tilbake i arbeid, kanskje etter mange år utenfor arbeidslivet.

Fordi dette er kompliserte vurderinger, arbeider Norsk psykologforening sentralt med ulike tiltak for å heve kompetansen om arbeidsrettet behandling og vurderinger. Utdanningsavdelingen samarbeider med fagutvalgene om hvordan arbeid og utdanning kan bli tema i alle relevante spesialiseringer. Kvalitetsutvalget (KU) har hatt arbeid og utdanning som tema, og vi håper å kunne dele noen av deres anbefalinger på nettsidene i løpet av høsten. Vi har startet et samarbeid med psykologene i PPT for å lære mer om deres arbeidshverdag og behov, hva som fungerer og hvor det er behov for endringer.

Vi arbeider også med å utvikle egne kurs om arbeid. Vi håper så mange som mulig vil prioritere å delta på disse kursene når de er klare – kanskje spesielt de som opplever at de i dag bruker lite tid på arbeidsrettede problemstillinger. En av de tingene vi ønsker å oppnå med dette hovedsatsingsområdet, er jo nettopp at arbeid og utdanning blir en integrert og naturlig del av all psykologisk behandling og utredning i alle tilfeller hvor dette på noen måte er aktuelt.

Derfor håper vi også at noen av disse tiltakene kan føre til at arbeid blir et naturlig samtaletema i tjenestene og i andre sammenhenger hvor psykologer møtes. For det viktigste arbeidet skjer nettopp ute i tjenestene, av psykologer i mange ulike roller og stillinger. Vår jobb sentralt er å støtte dette praktiske arbeidet, og for å få til det, er vi avhengige av tett samarbeid med så bredt utvalg av medlemmene som mulig. Vi har fått til dette på mange måter, også under nedstengningen, men jeg gleder meg til en høst hvor samfunnet åpner mer opp og vi igjen kan møtes fysisk. Det trenger vi nå!

 

Arnhild Lauveng

visepresident

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.