Kontaktlege og kontaktpsykolog

High five

Kontaktlege og kontaktpsykolog er likestilt i Psykisk helsevern og i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).

Stortinget vedtok 19. november endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven slik at det nå innføres «kontaktlege» i sykehus: «§ 2-5 C Helseforetaket skal peke ut kontaktlege for pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet». Tilsvarende har pasienten fått en rett til kontaktlege i Pasient- og brukerrettighetsloven. 

Både Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget har vært helt klare på at i Psykisk helsevern og TSB kan det være «kontaktpsykolog». Lege og psykolog vil altså være likestilt i disse tjenestene. 

Det arbeides nå med en veileder til lovendringene som skal på plass før endringene settes ut i livet.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.