Hvordan kan vi opprettholde høy etisk standard hos psykologer?

– Jeg synes det er på tide at vi endrer måten vi behandler klagesaker på, sier Maria Løvvik Norheim, leder i Fagetisk råd.

Fagetisk råd fornyer seg. Del dine synspunkter på hva rådet bør gjøre framover.

Fagetisk råd (FER) i Psykologforeningen vurderer nå sitt mandat og sine oppgaver.

Arbeidsgruppa vil gjerne ha innspill fra både psykologer og andre:

  • Er det hensiktsmessig at FER behandler klager på psykologer?
  • Trenger vi et etisk råd som konkluderer med brudd eller ikke brudd på de etiske prinsippene?
  • Hva kan FER gjøre for å bidra til å opprettholde høyest mulig etisk standard hos psykologer?

Det er opprettet en egen gruppe som arbeider med oppdraget fra Psykologforeningens landsmøte i 2019.

– Jeg synes det er på tide at vi endrer måten vi behandler klagesaker på. Vi er glade for at Landsmøtet 2019 ga oss og Sentralstyret oppdraget med å gjennomgå reglementet og komme med forslag til hvordan vi kan bidra ovenfor medlemmene på andre måter for å fremme fagetikken, sier Maria Løvvik Norheim, leder i Fagetisk råd.

Jobber i dag mest med klager

FERs mandat er å behandle klagesaker, men også å bistå medlemmene og Sentralstyret i fagetiske spørsmål og selv fremsette forslag rådet finner nødvendig for å fremme norske psykologers fagetiske standard.

– Vi bruker mesteparten av vår kapasitet på den delen av vårt mandat som omhandler klagesaker, forklarer Norheim.

– Samtidig erfarer vi at klagebehandlingen slik den er i dag, ikke gir tilstrekkelig rom for refleksjon og læring for psykologene. Vi får også tilbakemeldinger fra klagere om at de har andre forventninger til resultatet fra klagebehandlingen enn det som er realistisk.

– Min oppfatning er at Fagetisk råd med fordel kan bruke mer av sin kapasitet til fagetisk betraktning og veiledning for foreningen og medlemmene. Når vi først behandler klagesaker, bør dette skje på en måte som ivaretar både klager og psykolog.

Gi dine innspill direkte til arbeidsgruppa på e-post: prosjektFER@psykologforeningen.no

Les mer om hvorfor FER er moden for forandring i denne spalten fra Norheim i Tidsskrift for Norsk psykologforening .

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.