Kurs

Hvordan kan du påvirke egen arbeidshverdag?

Lær om juss og fagutvikling for psykologer. – Vi håper kurset kan bidra til å gi medlemmer gode verktøy, slik at de kan oppleve mindre hjelpeløshet i møte med systemene, sier visepresident Arnhild Lauveng i Psykologforeningen.

Målene med vedlikeholdskurset «Kvalitet i tjenestene» er å bidra til å styrke troen din på at du kan påvirke utviklingen av tjenesten og arbeidsplassen, å forebygge utmattelse og resignasjon og å øke kunnskapen om lover og forskrifter som er relevante for yrkesutøvelsen.

Kurset er for psykologer som jobber i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Fagsjef Kim Edgar Karlsen og forhandlingssjef Christian Zimmermann i Psykologforeningen loser deg gjennom fagutvikling på arbeidsplassen og lovverk du bør kjenne til.

Medbestemmelse, faglig forsvarlighet, muligheter for påvirkning og engasjement i jobben er blant temaene de tar opp i Oslo 15. september.

Påmeldingsfrist: 11.08.2022

Meld deg på kurset

Psykologer ønsker å påvirke

Psykologforeningen utviklet kurset etter ønske fra medlemmene, forklarer Arnhild Lauveng, visepresident for fag og profesjon i Psykologforeningen. 

– Vi opplever at mange medlemmer ønsker mer kunnskap om hvordan de som fagpersoner kan påvirke den faglige utviklingen på egen arbeidsplass, sier Lauveng.

– Hva kan de gjøre og hva bør de ikke gjøre, i alle fall ikke alene? Hvordan best bruke tillitsvalgtapparatet, når og hvordan melde avvik og varsle, og ikke minst hvilke verktøy skal de bruke for å starte og vedlikeholde gode dialoger med ledere og kollegaer?

– Vi opplever at mange medlemmer ønsker mer kunnskap om hvordan de som fagpersoner kan påvirke den faglige utviklingen på egen arbeidsplass, sier Arnhild Lauveng, visepresident i Psykologforeningen. (Foto: Fartein Rudjord/Psykologforeningen)

Får ikke plutselig mer tid til pasienter

Ifølge Lauveng finnes det ikke enkle oppskrifter på hvordan ansatte kan få mer tid og bedre arbeidsforhold.

– Vi kan ikke tilby noen magiske formler som plutselig gir mer tid til pasienter eller flere ansatte. Det er ikke mulig, sier hun.

– Men vi håper kurset kan bidra til å gi medlemmer gode verktøy, slik at de kan oppleve mindre hjelpeløshet i møte med systemene og være i stand til å ta aktive valg i møte med rammer som oppleves begrensende for god fagutøvelse.

Sentral og lokal utvikling

Den enkelte psykolog har ikke ansvaret for rammene og fagutviklingen på arbeidsplassen, understreker visepresidenten.

– Mye av dette styres sentralt og må påvirkes sentralt, sier hun.

I denne landsmøteperioden har sentralstyret i Psykologforeningen utarbeidet strategier for systematisk påvirkningsarbeid, både for spesialisthelsetjenesten  og kommunale tjenester .

– Dette er noe av det vi arbeider med hele tiden, nettopp fordi dette opplagt er en oppgave for foreningens ledelse, sier Lauveng.

– Samtidig er det viktig å påvirke tjenestene fra flere vinkler. Alt kan ikke gjøres sentralt. Vi påvirker gjennom sentralt arbeid, gjennom tillitsvalgte og utvalgsstruktur, men også gjennom utdanning og kurs og ved å gjøre det enkelte medlem bedre i stand til å ta gode valg og samarbeide med leder og kollegaer.

– Dette kurset vil dermed neppe løse problemene vi opplever, men vi håper det kan være en hjelp for de medlemmene som ønsker bedre verktøy for faglig utvikling på egen arbeidsplass.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.