Hvordan bygge en spesialistutdanning?

Byggplass

Psykologforeningens fagutvalg er krumtapper i arbeidet med å utvikle en spesialistutdanning som bygger på solid faglig grunn og er i tråd med samfunnets behov. Det fortjener de stor anerkjennelse og takk for.

Utvalgsmedlemmene oppnevnes av sentralstyret og kjenner ikke nødvendigvis hverandre før de kommer i utvalg. Utvalgene er satt sammen ut i fra geografiske, kjønnsmessige og faglige hensyn. Sentralstyret oppnevner leder og nestleder for utvalgene. 

Psykologforeningen eier og forvalter spesialistutdanningen for psykologer. Psykologspesialistene er anerkjent av offentlige myndigheter og forankret i ulike lovverk. Dette er en tillitserklæring fra helsemyndighetene, og det gjøres et ansvarsfullt arbeid i våre utvalg som krever respekt for utvalgsmedlemmene som drar lasset. 

Fagutvalgene utvikler spesialistutdanningen som skal svare på tjenestebehovene slik de ser ut i dag. Samtidig skal de ha øye for hvordan tjenestene kan se ut i fremtiden, endringer drevet fram av myndigheter, helseforetak etc. Dette er en krevende øvelse. De skal definere hvilke tjenester psykologspesialistene skal yte, hvilke roller de skal fylle og hvilke oppgaver de skal løse. De skal beskrive hvilke kompetanser psykologspesialistene skal tilegne seg gjennom veiledet praksis og å delta på kurs. 

"

I løpet av 2015 har det blitt gjort en formidabel innsats i våre fagutvalg og i spesialitetsrådet.

"

 

Etter at medlemmene i fagutvalget har blitt enige, skal spesialitetsrådet vurdere forslagene fra fagutvalgene og komme med sin tilbakemelding. Spesialitetsrådet skal ivareta helhetlige og prinsipielle sider ved spesialistutdanningen og gi råd til Sentralstyret før de utfyllende bestemmelsene (krav til praksis, veiledning og kurs) og forslag til valgfrie program vedtas. 

Omfanget av dette arbeidet får du inntrykk av ved å gå inn på spesialistutdanningen .

I løpet av 2015 har det blitt gjort en formidabel innsats i våre fagutvalg og i spesialitetsrådet. Svært mye av innholdet i spesialistutdanningen er revidert og fornyet i henhold til det nye reglementet.  

Utdanningsavdelingen har samarbeidet tett med utvalgene i denne prosessen, og vi sender en spesiell julehilsen til dem som gjør et kontinuerlig arbeid for at spesialistutdanningen skal svare til myndighetenes krav og samfunnets behov for psykologtjenester med høy kvalitet.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.