Hvem kan skrive spesialisterklæringer for NAV?

Finger huker av på skjerm

Det har den siste tiden rådet usikkerhet om tolkningen av regelverket for spesialisterklæringer for NAV, og hvem som kan skrive slike erklæringer.

Retningslinjer for NAVs innhenting av opplysninger og uttalelser er beskrevet i rundskriv til folketrygdloven § 21-4. Rundskrivet inneholder blant annet retningslinjer for hva som skal ligge til grunn for at NAV skal bestille erklæring, hvordan erklæringen skal bestilles og hvem som har myndighet til å skrive erklæringer på oppdrag fra NAV. I tillegg inneholder det særlige retningslinjer for utforming og økonomisk godtgjøring av spesialisterklæring. 

Hovedregelen er at det er forbeholdt legespesialister og psykologspesialister å skrive spesialisterklæringer for NAV. Etter møte og dialog med Psykologforeningen presiserer NAV imidlertid at det gjøres unntak for leger og psykologer i spesialisering. En psykolog som ikke er spesialist, men som er i et strukturert og godkjent spesialiseringsforløp, kan skrive spesialisterklæring dersom erklæringen kontrasigneres av ansvarlig veileder, som er psykologspesialist. Psykologer i alle spesialiseringsløp, unntatt organisasjonspsykologi, kan dermed skrive spesialisterklæring for NAV når erklæringen kontrasigneres av ansvarlig veileder/psykologspesialist. 

NAV presiserer at andre yrkesgrupper enn leger og psykologer ikke har anledning til å skrive spesialisterklæringer, selv om de har hatt oppfølging og behandlingsansvar for pasienten og selv om erklæringen er kontrasignert av legespesialist eller psykologspesialist. Psykologforeningen har bedt NAV gjøre nødvendige presiseringer i rundskriv og vedlegg til folketrygdloven § 21-4, slik at det der klart fremgår at unntaket gjelder både psykologer og leger i spesialisering.

NAV har fra 2- januar 2019 presisert rundskrivet ihht ovenstående https://lovdata.no/nav/rundskriv/r21-00#KAPITTEL_1-4

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.