Hva skjer videre i sykehuskonflikten?

Leder i Akademikerne helse, Rune Frøyland

Mandag 6. november fastslo Arbeidsretten at Rikslønnsnemnda ikke kan videreføre avtaler som inneholder store unntak fra arbeidsmiljøloven, uten at fagforeningen samtykker. 

Rikslønnsnemnda kan altså ikke tvinge sykehuslegene til å jobbe med svært vide unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Arbeidsrettens avgjørelse innebærer at legeavtalene er ugyldige i sin helhet. Dette medfører at saken går tilbake til ny behandling i Rikslønnsnemda, med mindre partene kommer til enighet om en løsning.

For å skape ro i Sykehusene har Akademikerne og Legeforeningen derfor nå sendt et løsningsforslag til Spekter som innebærer en tariffesting av føringene i Arbeidsrettens dom. Forslag legger til grunn at kollektive, rullerende tjenesteplaner skal være hovedregelen i sykehusene, med mindre annet er avtalt lokalt. Hvis partene kommer til enighet seg imellom er det ikke lenger behov for en ny behandling av saken i Rikslønnsnemnda. Det gjenstår å se om det er mulig å oppnå slik enighet eller om saken på ny må opp i Rikslønnsnemnda. I så fall behandles saken i nemnda 25. januar.

For Psykologforeningen og de øvrige foreningene i Akademikerne helse, gjelder fortsatt de inngåtte avtaler i 2016 og i 2017. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.