Husk tilskuddsplikten til NPE!

Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor offentlige helsetjenester skal betale tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). For 2019 er registreringsfristen 1. februar. 

Oppføringen fornyes automatisk. Hvis du ikke har noen endringer i helsepersonellgrupper, årsverk eller kontaktopplysninger, behøver du ikke registrere på nytt. 

Dekker kostnader til erstatningssaker

Tilskuddsordningen for privat helsetjeneste sikrer at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på. Tilskuddsordningen dekker kostnader til å utrede erstatningssakene og utbetaling av erstatning til pasienter og pårørende. 

Egne forsikringer fritar ikke fra tilskuddsplikten

Plikten til å betale tilskudd til NPE er en lovpålagt plikt etter helsepersonelloven. Fagansvarsforsikring gjennom Psykologforeningen eller annen ansvarsforsikring, fritar ikke for plikten til å melde fra og betale tilskudd til NPE.

Ulike tilskuddssatser

Tilskuddene er beregnet ut fra ulike risikogrupper for ulikt type helsepersonell. For 2018 er tilskuddet for psykologer fastsatt til kr 7488 pr år. Satsen justeres forholdsmessig etter omfanget av virksomheten. 

Konsekvens av ikke å overholde melde- og tilskuddsplikten

NPE vil kreve tilskudd etterbetalt hvis det er år der virksomheten er tilskuddspliktig og ikke har betalt tilskudd. I tillegg vil NPE i saker der pasienten får medhold, kreve regress av virksomheten som har feilbehandlet pasienten.  Det innebærer at NPE kan innkreve etterskuddsvis både erstatningsbeløpet som er utbetalt og utgiftene til å saksbehandle kravet.

Les mer på

For spørsmål om tilskuddsplikten ta kontakt med

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.