Kommentar

God avtale, rom for forbedringer

Det er gode grunner både til å være fornøyd, både med det økonomiske resultatet av årets takstforhandlinger for avtalepsykologene og lønnsoppgjøret med sykehusene.

Rune Frøyland,, visepresident i Norsk psykologforening

Rune Frøyland, visepresident i Norsk psykologforening

Aller først: Avtalespesialistene får en inntektsvekst på 2,8 prosent, den samme som frontfaget og offentlig sektor. Takstsystemet er tilpasset gruppebehandling, og det er åpnet for e-terapi. Ved økt bruk av behandlingsgrupper når vi flere pasienter. For mange pasienter er det dessuten en stor verdi at behandlingen foregår i et fellesskap med andre.

Etter krav fra Psykologforeningen er takstsystemet i år også utvidet med takster for e-terapi. Det er nå mulig å gjennomføre videosamtaler med pasienter via sikker linje i henhold til Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Dette er lite brukt fra avtalespesialister i dag, men vi har nå fått økonomisk åpning for e-terapier.

Brev til helseministeren

Vi er overveiende fornøyd med endringene som er oppnådd i takstsystemet, men vender tommelen ned for en varslet prisøkning på Helsenett i 2018 og i 2019: Avtalespesialistene har ingen stor økonomi. Økningen innebærer en betydelig vekst i årlige kostnader for denne gruppen. På dette punktet føler vi oss rett og slett litt lurt. Under forhandlingene sendte vi et brev til helseminister Bent Høie der vi ba ministeren stanse prisøkningen. Ministeren svarte at han hverken vil stoppe økningen, eller bidra med kompenserende økonomi til avtalespesialistene.

Psykologforeningen vil nå vurdere om det er grunnlag for å følge opp prisøkningen på annen måte enn ved forhandlinger.

Det viser seg også at aktivitet hos avtalespesialistene ikke medregnes når foretakene beregner aktivitetskravet til psykisk helsevern og rapporterer på «den gylne regel». Dette reagerer Psykologforeningen på og vurderer dette som et hinder for at de regionale helseforetakene (RHF`ene) imøtekommer helseministerens bestilling om å øke antallet driftsavtaler og bruke avtalespesialistene mer. Psykologforeningen vil derfor be Helse- og omsorgsdepartementet om at aktivitet og aktivitetsvekst i avtalepraksis regnes med i vurderingene av oppnåelse av «den gylne regel».

Takk til tillitsvalgte

Jeg vil også benytte anledningen til å takke lokale tillitsvalgte som har bidratt i lønnsoppgjøret med sykehusene.

For første gang har forhandlingene i sykehusene i hele landet endt med enighet. Resultatene er svært gode. Våre medlemmer får prosentvis lønnsvekst av samme størrelse som frontfaget. Det er viktig at forhandlingene gir prosentvist lønnsøkning framfor like kronebeløp til alle. Psykologspesialistene har fått økning ut over frontfagsrammen for å kompensere for stort ansvar og sikre rekruttering til og stabilitet i spesialisthelsetjenesten. Det er viktig for oss alle,

Tillitsvalgte lokalt som gjennomfører forhandlingene, gjør en formidabel jobb på vegne av fellesskapet. Det fortjener de honnør for. Takk for godt utført jobb, og riktig god sommer.

Hilsen Rune Frøyland, visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.