Fordypningspraksis i voksenpsykologi

Mann går ut av dør

Reglementet for fordypningspraksis i voksenpsykologi har blitt behandlet i Psykologforeningens sentralstyre.

Psykologforeningens reglement for fordypningspraksis i voksenpsykologi har vært gjenstand for behandling i utvalgsstrukturen og Sentralstyret i 2015. I løpet av prosessen har det oppstått uenighet om tolkning og konsekvens, hvilket resulterte i at medlemmene i Voksenutvalget i juni valgte å trekke seg, etter et vedtak i Sentralstyret.

Saken var satt på dagsorden igjen i Sentralstyrets septembermøte, der også Voksenutvalget var invitert.  Det ble imidlertid ikke ny realitetsbehandling av saken, i det Sentralstyret opprettholdt sitt junivedtak. 

Ingen endring

Tidsskriftet skrev i august og september om ”strid om praksis i rusfeltet”. I fremstillingen er det satt seg en oppfatning om at Psykologforeningens Sentralstyre åpnet for at all praksis i rusfeltet skal kunne kvalifisere for å bli spesialist i voksenpsykologi. Dette er feil. Kriteriet for godkjenning av fordypningspraksis i voksenpsykologi er ikke endret. 

Til nå har det foreligget to grunnleggende kriterier for slik fordypningspraksis. Praksisstedet skal være underlagt Lov om psykisk helsevern, og pasientene i poliklinisk praksis skal ikke være preselekterte ved inntak. I tillegg foreligger det en omfattende liste med oppgaver og spesifikke praksispunkter psykologen skal måtte dokumentere å ha gjennomgått i løpet av praksistiden. Slik vil det fortsatt være. 

Sentralstyret har dermed slått fast at kriteriene for hva som skal godkjennes som fordypningspraksis skal være som følger:

Det er fortsatt slik at minst ett år praksis skal være i poliklinikk underlagt Lov om psykisk helsevern. Poliklinikken skal motta en pasientgruppe som ikke er selektert med hensyn til psykisk lidelse, og skal tilby behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser med bruk av varierte behandlingsmetoder. 

Det nye nå er at det også finnes døgnpraksissteder innen rusfeltet som er underlagt Lov om psykisk helsevern, og som har psykisk lidelse som inkluderingskriterium. Sentralstyret mener at også disse må kunne godkjennes som døgnpraksis i voksenpsykologi. 

Nytt voksenutvalg

Det vil om ikke lenge bli sendt ut et rundskriv til alle lokalavdelinger og utvalg, med invitasjon til å foreslå kandidater til voksenutvalget. Ambisjonen er at et nytt utvalg skal kunne oppnevnes før årets utgang

Emneord: utdanning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.