Flytting av DPS til kommunene

Ungt par flytter tung sofa

– Fytting av DPS vil skape flere problemer enn det løser, sier Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard

Etter Stortingets behandling av Meld. St. 14 (2014-2015) ble det varslet at det skal iverksettes en forsøksordning der driftsansvaret for distriktspsykiatriske sentre (DPS) overføres til noen forsøkskommuner med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Helse- og omsorgsdepartementet foreslo i høringsnotat av 6. juni 2016 etablering av en slik forsøksordning. 

Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard

Fortsatt spesialisttjenester

Det uttalte formålet med forsøksordningen er å innhente erfaringer med at større kommuner, med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, kan få et mer samlet driftsansvar for å yte tjenester til mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet. I følge forslaget skal det lovbestemte sørge for-ansvaret forbli hos det regionale helseforetaket i forsøksordningen, og DPS´et skal fortsatt yte spesialisthelsetjenester. 

Det ble foreslått at forsøksordningen etableres med hjemmel i forsøksloven, og at den baseres på avtale mellom aktuelle kommune(r) og regionalt helseforetak. Avtalen skal sikre at DPS kan fortsette å tilby og utvikle spesialiserte tjenester, samtidig som kommunen gis et driftsansvar med frihet til å organisere tilbudet i sammenheng med andre kommunale helse- og omsorgstjenester.

Etter forslaget skal regionalt helseforetak beholde ansvaret for sykehusavdelingene, og tett faglig samarbeid mellom sykehus og kommunalt drevet DPS vil være en forutsetning. Gjeldende pasient- og brukerrettigheter skal videreføres i forsøket og forsøksordningen skal evalueres. 

 

"

Hvis enkeltkommuner får godkjent en forsøksordning, vil Psykologforeningen jobbe for at de lokale avtalene blir så gode som mulig

"

Det forventes at Helse- og omsorgsdepartementet kommer med en forskrift før sommeren, og at det vil være mulig for kommuner å søke på driftsansvar for DPS fra den tid. 

Pasienten i sentrum

Psykologforeningen har jobbet for å stoppe forslaget . Når det nå likevel går mot en forsøksordning der enkelte kommuner kan overta ansvaret for DPS, er Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard, opptatt av å forhindre at det går ut over pasienter og ansatte:

Han mener flytting av DPS vil skape flere problemer enn det løser. Men hvis enkeltkommuner likevel får godkjent en forsøksordning, vil Psykologforeningen jobbe for at de lokale avtalene blir så gode som mulig.

– Psykologforeningen er opptatt av å sette pasienten i sentrum og sørge for at forsøksordningene ikke destabiliserer fagmiljø eller skaper uklare rollefordelinger og samarbeidsutfordringer. Vi vil også gjøre de tillitsvalgte på DPS som eventuelt blir berørt i stand til å møte utfordringene på en god måte, sikre at fagligheten blir satt i høysetet, og at de ansatte blir ivaretatt», sier Hofgaard.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.