En spennende høst i vente

Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen. (Foto: Fartein Rudjord)

Vi planlegger å gjenoppta aktivitet fra høsten av, og dette inkluderer mer oppsøkende aktivitet overfor medlemmer og lokallag.

Våren har endelig kommet, noe som forhåpentligvis gjør pandemien og de medfølgende begrensningene lettere å bære for alle. I foreningen fortsetter aktiviteten for fullt, hvor både landsmøtesaker og valgkampen krever oppmerksomhet. Psykisk helse seiler opp som en hovedsak for flere av partiene frem mot valget, det er av det gode. Så skal vi gjøre vårt ytterste for å gi gode innspill om hvordan myndighetene best kan oppnå gode tjenester for befolkningen basert på deres intensjoner.

En relevant utvikling i denne konteksten er rapporten fra ekspertutvalget ledet av Peder Kjøs, med mandat om å vurdere pandemiens effekt på den psykiske helsen. Gruppen leverte på en ekstremt krevende oppgave med meget knapp tidsfrist. Debatten som fulgte i etterkant supplerte rapporten godt med andre perspektiver, men jeg håper at totalen kan gi retning til en ny giv innen psykisk helse. Rapporten er nemlig full av tiltak som både brukere og fagfolk har etterlyst, samt en anerkjennelse av alt det gode arbeidet som dere medlemmer tross alt har lagt ned i denne krevende tiden. Det er også et viktig budskap at tjenestene har levert etter beste evne tross krevende omstendigheter. Vi akter å følge opp de anbefalingene i rapporten som nå har blitt gitt til myndighetene nok en gang.

I foreningen har vi jobbet mye med medlemsundersøkelser i det siste. Dere har kanskje fått noen av dem i innboksen? Vi har både analysert medlemsundersøkelsen vi gjorde i kommunesektoren (KS) i 2020 og sammenstilt medlemsundersøkelsen fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling vi gjorde nå i 2021. I tillegg har vi sendt ut spørreundersøkelsen som er en del av organisasjonsgjennomgangen Landsmøtet bestilte. Takk til alle som har svart! De to førstnevnte vil dere få høre mer om innen kort tid, mens organisasjonsgjennomgangen krever mer tid.

Vi begynner alle å bli utmattet av pandemien, og alle som en ønsker at vaksineringen var unnagjort. Likevel holder jeg motet oppe ved å ikke bare rette tankene mot sommeren, men høsten som følger. Jeg har vært veldig klar på at de omkostningene denne perioden har medført foreningen, i form av redusert aktivitet på noen områder og ekstra arbeidsmengde på andre, ikke kan kompenseres for når samfunnet gjenåpner. Tapt tid er tapt tid. Likevel, vi planlegger å gjenoppta aktivitet fra høsten av, og dette inkluderer mer oppsøkende aktivitet overfor medlemmer og lokallag. Så jeg håper at jeg får truffet flere av dere på den andre siden av sommeren. Følg med for informasjon om dette, alle i foreningens ledelse gleder seg til å se medlemmer i tre dimensjoner igjen!

 

Håkon Kongsrud Skard

president

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.