Kommentar

ELTE-studentene må få veiledning av psykologspesialist

Gutt står overfor ulike veivalg

27. september ga Psykologforeningen Helsedirektoratet beskjed om at vi ikke kan delta i, eller stille oss bak kvalifiseringsprogrammet for ELTE-studentene.

Den viktigste grunnen er at vi ikke er blitt hørt på vårt krav om at studentene må veiledes av psykologspesialist.

Rune Frøyland

Rune Frøyland

Ifølge kvalifiseringsprogrammet, skal de aktuelle ELTE-studentene (ELTE-studenter som påbegynte utdanningen før Helsedirektoratet endret sin godkjenningspraksis høsten 2016) arbeide i spesialisthelsetjenesten for å tilegne seg praksisen og ferdighetene som kreves for å arbeide som psykolog i Norge, men som ikke inngår i masterutdanningen i Ungarn. Arbeidet skal etter planen skje under såkalt forsterket veiledning.

Veilederne har nøkkelrolle

I praksisperioden vil veilederne ha en nøkkelrolle både i opplæring av studentene og når det gjelder å kvalitetssikre arbeidet i klinikken. Veilederne skal være garantister for at ELTE-studentene yter forsvarlig helsehjelp.

Så langt registrerer vi at det ikke stilles krav om at veiledningen skal forestås av spesialist. Det gir grunnlag for alvorlig bekymring, en bekymring vi antar at Helsetilsynet deler.

Det er fullt mulig å gi veiledning fra spesialister. Sykehuseier bør ta ansvar for å organisere dette. Ut fra hva vi er kjent med skal kvalifiseringsprogrammet avsluttes med evaluering og prøve. Studentene må gis best mulig kvalifisert veiledning og opplæring til å bestå denne, og sikres en påfølgende autorisasjon. Kompetanse fra spesialist er helt nødvendig.

"

Så langt registrerer vi at det ikke stilles krav om at veiledningen skal forestås av spesialist. Det gir grunnlag for alvorlig bekymring, en bekymring vi antar at Helsetilsynet deler.

"

Dilemma

Det oppstår et dilemma for psykologene som skal gi ELTE-studentene nødvendig opplæring og kvalitetssikre helsetjenesten de utøver i praksisperioden.

Psykologene blir gitt et svært vanskelig oppdrag. De er personlig ansvarlig for at helsehjelpen er forsvarlig og dermed lovlig. Derfor kan vi ikke Norsk psykologforening bidra med undervisning i det planlagte opplæringsprogrammet.

Vi mener også at kvalifiseringsprogrammet, som kan lede fram til autorisasjon som psykolog for de aktuelle ELTE-studentene, ikke gir tilstrekkelig undervisning i sentrale emner som testbruk, helserett og etikk. 

Psykologforeningen er ikke de eneste som mener at opplæringsprogrammet ikke tilfredsstiller de norske læringsmålene. Et samlet psykologfaglig miljø ved Universitetet i Oslo har takket nei til å bidra med undervisning. Universitetene som utdanner psykologer, anbefalte opprinnelig et kvalifiseringsløp på to og et halvt år. Dette er senere blitt komprimert til 14 måneder. 

Emneord: ELTE

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.