– Dette kan øke kvaliteten på veiledningen

– Spørsmålene i skjemaene gir et godt grunnlag for å drøfte både det som fungerer godt og mindre godt i veiledningen, sier spesialrådgiver Per A. Straumsheim i Psykologforeningen. Han har testet skjemaene på norske psykologer, som syntes de var nyttige. (Foto: Ida Kvittingen/Psykologforeningen)

Psykologforeningen tilbyr nå veiledere og psykologer i spesialisering nyttige skjemaer for å gi tilbakemeldinger på veiledningen.

Nå kan veiledere og psykologer i spesialisering bruke skreddersydde skjemaer når de sammen skal evaluere veiledningen.

– Dette kan øke kvaliteten på veiledningsarbeidet, sier spesialrådgiver Per A. Straumsheim i Psykologforeningen.

– Spørsmålene i skjemaene setter viktige temaer i veiledningen på dagsordenen. Det gir et godt grunnlag for å drøfte både det som fungerer godt og mindre godt.

Psykologforeningen har funnet fram til tre skjemaer for tilbakemeldinger og oversatt dem til norsk.

Straumsheim og kolleger har testet skjemaene på veiledere og psykologer i praksis for å sikre at de er nyttige også her i Norge. Resultatene er publisert i UNIPED , et fagfellevurdert tidsskrift.

Testet skjemaene på norske psykologer

Straumsheim gikk grundig til verks. Sammen med Mikael Sømhovd, Linn Engebretsen og Eva Danielsen undersøkte han hvilke skjemaer for veiledning som finnes. De valgte ut tre gode, engelskspråklige tilbakemeldingsskjemaer spesielt utviklet for veiledning.

De som har utviklet skjemaene ga tillatelse til oversettelse og bruk av skjemaene i Norge.

Så gjorde Straumsheim og kollegene for to år siden en studie blant flere enn 60 veiledere og 100 psykologer. Deltakerne testet skjemaene og svarte i en spørreundersøkelse på hvordan de opplevde å bruke dem.

– Resultatene viser at skjemaene fungerer like godt i her i landet. De måler det samme som originalene, sier Straumsheim.

– En overveiende andel av veilederne og psykologene i veiledning synes dessuten det er nyttig eller svært nyttig å bruke skjemaene.

– Skjerper oppmerksomheten

Skjemaene omfatter tre forhold som ifølge forskning er svært viktige for kvaliteten på veiledningsarbeidet:

  • Arbeidsalliansen mellom veileder og psykolog i veiledning
  • Hvordan mål for veiledningsarbeidet blir satt
  • Hvordan veileder gir tilbakemeldinger til psykologen

Psykologene synes skjemaene bidrar til at de får tematisert viktige temaer i veiledningen som de ellers ikke hadde kommet på å snakke om.

Psykologforeningen anbefaler at veileder og psykologen i praksis setter mål for veiledningen. Men det gjør de ikke alltid. En veileder svarer at «spørsmålene om målsetting var bra for å skjerpe oppmerksomheten mot det».

Tar opp det som ikke fungerer

En annen veileder synes skjemaene er nyttige for å rette «oppmerksomhet og refleksjon rundt temaene allianse, målsetting og veileders tilbakemeldinger».

De strukturerte spørsmålene kan også gjøre det mindre ubehagelig å ta opp forhold som gjør samarbeidet vanskelig, tror Straumsheim. Psykologene i praksis skal blant annet vurdere i hvor stor grad «veilederen min ga meg tilbakemeldinger på en trygg måte».

– Hvis noe ikke fungerer, kommer det fram i skjemaet og de kan snakke om det. Hvordan jobber vi sammen? Stoler vi på hverandre? Det er viktig å erkjenne også det de sliter med, sier Straumsheim.

Etterspurte verktøy

Praksisen er en viktig del av den norske spesialistutdanningen for psykologer. Psykologen i spesialisering får veiledning hele veien. Det er et krav at veilederen og psykologen i praksis jevnlig skal evaluere dette veiledningsarbeidet.

De har hittil ikke hatt gode skjemaer å støtte seg til når de gir tilbakemeldinger. Slike skjemaer finnes det flere av på norsk til bruk i terapi, men de har tidligere ikke vært spesielt utviklet for veiledning.

Flere veiledere har etterspurt verktøy som tilbakemeldingsskjemaer. Nå ligger skjemaene fritt tilgjengelige på psykologforeningen.no.

Her finner du skjemaene for tilbakemeldinger og anbefalinger om hvordan du bruker dem

Les om studien i tidsskriftet UNIPED

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.